ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Územně analytické podklady hl. m. Prahy pro obec; Výkres O.4 - Problémy k řešení; Autor: Ondřej Míček
summary: Územně analytické podklady hl. m. Prahy pro obec; Výkres O.4 - Problémy k řešení; Autor: Ondřej Míček
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/{DD9127DD-A225-4A44-A15A-BAB60DF4BC6E}.png
typeKeywords: ["Data","Service","Image Service","ArcGIS Server"]
description: Územně analytické podklady hl. m. Prahy pro obec; Výkres O.4 - Problémy k řešení; Autor: Ondřej Míček
licenseInfo:
catalogPath:
title: uap_o4_problemy_k_reseni
type: Image Service
url: https://imgs-pub1.mepnet.cz/adac/admin/uap/uap_o4_problemy_k_reseni/ImageServer
tags: ["UAP"]
culture: cs-CZ
name: uap_o4_problemy_k_reseni
guid:
spatialReference: S-JTSK_Krovak_East_North