ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (uap/zamery)

Urbanistické podněty (2)
podnět, bydlení podnět, bydlení
podnět, komerční vybavenost a produkce podnět, komerční vybavenost a produkce
podnět, služby podnět, služby
podnět, veřejná vybavenost a rekreace podnět, veřejná vybavenost a rekreace
Urbanistické záměry (3)
záměr, bydlení záměr, bydlení
záměr, komerční vybavenost a produkce záměr, komerční vybavenost a produkce
záměr, služby záměr, služby
záměr, veřejná vybavenost a rekreace záměr, veřejná vybavenost a rekreace
Urbanistické projekty (4)
projekt, bydlení projekt, bydlení
projekt, komerční vybavenost a produkce projekt, komerční vybavenost a produkce
projekt, služby projekt, služby
projekt, veřejná vybavenost a rekreace projekt, veřejná vybavenost a rekreace
Podněty dopravní infrastruktury (6)
podnět liniový podnět liniový
Záměry dopravní infrastruktury - body (8)
záměr bodový záměr bodový
Záměry dopravní infrastruktury - linie (9)
záměr liniový záměr liniový
Záměry dopravní infrastruktury - plochy (10)
záměr plošný záměr plošný
Projekty dopravní infrastruktury - body (12)
projekt bodový projekt bodový
Projekty dopravní infrastruktury - linie (13)
 projekt liniový projekt liniový
Projekty dopravní infrastruktury - plochy (14)
projekt plošný projekt plošný
Podněty technické infrastruktury - body (17)
podnět bodový podnět bodový
Podněty technické infrastruktury - linie (18)
podnět liniový podnět liniový
Podněty technické infrastruktury - plochy (19)
podnět plošný podnět plošný
Záměry technické infrastruktury - body (21)
záměr bodový záměr bodový
Záměry technické infrastruktury - linie (22)
záměr liniový záměr liniový
Záměry technické infrastruktury - plochy (23)
záměr plošný záměr plošný
Projekty technické infrastruktury - linie (25)
projekt liniový projekt liniový
Projekty technické infrastruktury - plochy (26)
projekt plošný projekt plošný
Podněty v krajině a veřejném prostranství (28)
podnět, parky a veřejná prostranství podnět, parky a veřejná prostranství
Záměry v krajině a veřejném prostranství (29)
záměr, parky a veřejná prostranství záměr, parky a veřejná prostranství
záměr, lesy a otevřená krajina záměr, lesy a otevřená krajina
Projekty v krajině a veřejném prostranství (30)
projekt, parky a veřejná prostranství projekt, parky a veřejná prostranství
projekt, lesy a otevřená krajina projekt, lesy a otevřená krajina
Vymezení ÚSES (32)
nadregionální biocentrum nadregionální biocentrum
nadregionální biokoridor nadregionální biokoridor
regionální biocentrum regionální biocentrum
regionální biokoridor regionální biokoridor
lokální biocentrum lokální biocentrum
lokální biokoridor lokální biokoridor
Interakční prvky ÚSES (33)
interakční prvky ÚSES - plán interakční prvky ÚSES - plán
Kritická místa prostorové spojitosti (34)
kritická místa prostorové spojitosti - plán kritická místa prostorové spojitosti - plán