ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: záměry na provedení změn v území; mikulova 28032022
summary: záměry na provedení změn v území; mikulova 28032022
extent: [[14,49],[14,50]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: záměry na provedení změn v území včetně plánu ÚSES
licenseInfo:
catalogPath:
title: záměry na provedení změn v území; mikulova 17082021
type: Map Service
url:
tags: ["záměry na provedení změn v území"]
culture: cs-CZ
name: zamery
guid: D2629F1C-15DC-497C-ACC2-94B59B36D913
spatialReference: S-JTSK_Krovak_East_North