ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

ovz/imise_model_polekoncentraci (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: {Imisní mapy} Mapová služba prezentuje hlavní grafické výstupy projektu ATEM (hodnocení kvality ovzduší s využitím modelových výpočtů). Představují modelová pole koncentrací škodlivin. Polygony jsou odvozeny z hodnot vypočtených v trojúhelníkové síti referenčních bodů s krokem 300 x 250m. Pro IPR zpracovala firma ATEM.

Map Name: atlaszp

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates