ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

ovz/emise_staczdroje (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Emise ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Vyjmenované zdroje (REZZO 1, REZZO 2), nevyjmenované zdroje (REZZO 3 a lokálních topeniště) v součtu za ZSJ, Sledované polutanty: NOx, SO2, CO, TZL, PM10, PM2.5, CO2ekv., BaP Stacionární zdroje celkem - měrné emise na plochu městské části (NOx, CO, SO2, TZL) Aktualizováno ročně. REZZO 1 a REZZO 2 dle údajů poplatkové agendy (ČIŽP-ČHMÚ) - skutečný stav, REZZO 3 a lokální topenište - modelovým výpočtem z podkladů PP, a.s, PT, a.s, PRE, a.s

Map Name: atlaszp

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates