ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Služba prezentuje zdroje znečišťování ovzduší spojené s automobilovou dopravou. Prezentovány jsou jak emise z vybraných úseků silniční sítě a křižovatek, tak z dalších speciálních zdrojů
summary: Služba prezentuje zdroje znečišťování ovzduší spojené s automobilovou dopravou. Prezentovány jsou jak emise z vybraných úseků silniční sítě a křižovatek, tak z dalších speciálních zdrojů
extent: [[14,49],[14,50]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Služba prezentuje zdroje znečišťování ovzduší spojené s automobilovou dopravou. Prezentovány jsou jak emise z vybraných úseků silniční sítě a křižovatek, tak z dalších speciálních zdrojů (autobusové terminály, portály a výduchy silničních tunelů, parkoviště, garáže). Informace pochází z pravidelné aktualizace Modelového hodnocení kvality ovzduší Prahy. Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Stav 2021.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Emise z liniových zdrojů
type: Map Service
url:
tags: ["emise"]
culture: cs-CZ
name: emise_liniovezdroje
guid: B27437F9-0185-4CFF-8CDD-7C4B9304C171
spatialReference: S-JTSK_Krovak_East_North