ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: archivní mapy
summary: archivní mapy
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 5000
typeKeywords: []
description: Polohopisný plán královského hlavního města Prahy z roku 1884 vytvořený Alfredem Hurtigem.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Polohopisný plán královského hlavního města Prahy 1884
type:
url:
tags: ["archivní mapy"]
culture: cs-CZ
name:
guid:
minScale: 150000000
spatialReference: