ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Hergetův plán Prahy 1791 (ID: 10)

Sub Layers: Name: Hergetův plán Prahy 1791

Display Field:

Type: Mosaic Layer

Geometry Type: null

Description: První přesně měřený plán historických pražských měst a Smíchova v měřítku 1:1728 v roce 1791 dokončil matematik, inženýr a profesor Stavovské inženýrské školy František Antonín Leonard Herget (1741–1800). Na tomto plánu jsou již domy označeny čísly popisnými tzv. prvého číslování z roku 1770 (pražské domy byly opět přečíslovány v r. 1805; AMP). V zobrazení jsou zachyceny významné budovy se zahradami a vodotečemi, u ostatní zástavby většinou jen uliční situace. Kvalita zaměření a pečlivost zákresu detailů v plánu je v jednotlivých čtvrtích proměnlivá. Prostorově výrazně deformovaný plán byl pro zobrazení v aplikaci rektifikován nad podkladem originální mapy stabilního katastru (1842); pro původní podobu plánu viz zobrazení Archivním katalogu AHMP. Plán je uložen v Archivu hl. m. Prahy, sign. MAP P 1 B/1.

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 0

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: false

Supports Statistics: false

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields: None


Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata