ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (dtmp/dtmp)

bodové značky (TMIS ADS) (1)
<all other values> <all other values>
106081 - kanalizace - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 106081 - kanalizace - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
106082 - kanalizace - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení 106082 - kanalizace - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení
106091 - kanalizace - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak 106091 - kanalizace - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak
106092 - kanalizace - vstup. šachta 2 do podz.objektu - neověř. - podz. vedení 106092 - kanalizace - vstup. šachta 2 do podz.objektu - neověř. - podz. vedení
106130 - kanalizace - hydrant na podtl. a výtl. kanalizaci - povrch. znak 106130 - kanalizace - hydrant na podtl. a výtl. kanalizaci - povrch. znak
106140 - kanalizace - šoupátko na podtl. a výtl. kanalizaci - povrch. znak 106140 - kanalizace - šoupátko na podtl. a výtl. kanalizaci - povrch. znak
106200 - kanalizace - kanalizační šachta - povrch. znak 106200 - kanalizace - kanalizační šachta - povrch. znak
106201 - kanalizace - kanalizační šachta - podz. vedení 106201 - kanalizace - kanalizační šachta - podz. vedení
106210 - kanalizace - šachta větrací - povrch. znak 106210 - kanalizace - šachta větrací - povrch. znak
106220 - kanalizace - oddělovač deště - povrch. znak 106220 - kanalizace - oddělovač deště - povrch. znak
106225 - kanalizace - lapač oleje - povrch. znak 106225 - kanalizace - lapač oleje - povrch. znak
106300 - kanalizace - vpusť - povrch. znak 106300 - kanalizace - vpusť - povrch. znak
106301 - kanalizace - vpusť - podz. vedení 106301 - kanalizace - vpusť - podz. vedení
106310 - kanalizace - spadliště - povrch. znak 106310 - kanalizace - spadliště - povrch. znak
206081 - kolektor - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 206081 - kolektor - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
206082 - kolektor - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení 206082 - kolektor - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení
206101 - kolektor - vzdušníková šachta - povrch. znak 206101 - kolektor - vzdušníková šachta - povrch. znak
206102 - kolektor - vzdušníková šachta - podz. vedení 206102 - kolektor - vzdušníková šachta - podz. vedení
206831 - kolektor - redukční šachta - povrch. znak 206831 - kolektor - redukční šachta - povrch. znak
256081 - neurčené sítě - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 256081 - neurčené sítě - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
256140 - neurčené sítě - šoupátko - povrch. znak 256140 - neurčené sítě - šoupátko - povrch. znak
306081 - plynovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 306081 - plynovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
306082 - plynovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení 306082 - plynovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení
306091 - plynovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak 306091 - plynovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak
306140 - plynovod - šoupátko - povrch. znak 306140 - plynovod - šoupátko - povrch. znak
306141 - plynovod - šoupátko - podz. vedení 306141 - plynovod - šoupátko - podz. vedení
306380 - plynovod - čichačka - povrch. znak 306380 - plynovod - čichačka - povrch. znak
306381 - plynovod - čichačka - podz. vedení 306381 - plynovod - čichačka - podz. vedení
306391 - plynovod - kontrolní měřící vývod - povrch. znak 306391 - plynovod - kontrolní měřící vývod - povrch. znak
306401 - plynovod - izolační spoj 306401 - plynovod - izolační spoj
306410 - plynovod - odvodňovač - povrch. znak 306410 - plynovod - odvodňovač - povrch. znak
306421 - plynovod - distribuční regulátor - povrch. znak 306421 - plynovod - distribuční regulátor - povrch. znak
306431 - plynovod - síťový regulátor - povrch. znak 306431 - plynovod - síťový regulátor - povrch. znak
306441 - plynovod - kompenzátor - povrch. znak 306441 - plynovod - kompenzátor - povrch. znak
306451 - plynovod - odfukovací trubka - povrch. znak 306451 - plynovod - odfukovací trubka - povrch. znak
306452 - plynovod - odfukovací trubka - podz. vedení 306452 - plynovod - odfukovací trubka - podz. vedení
306461 - plynovod - redukce na plynovodním potrubí 306461 - plynovod - redukce na plynovodním potrubí
306471 - plynovod - armaturní šachta - povrch. znak 306471 - plynovod - armaturní šachta - povrch. znak
306481 - plynovod - šachta se šoup.uzávěrem - povrch. znak 306481 - plynovod - šachta se šoup.uzávěrem - povrch. znak
306491 - plynovod - ochoz jednostranný - povrch. znak 306491 - plynovod - ochoz jednostranný - povrch. znak
306492 - plynovod - ochoz jednostranný 1 - povrch. znak 306492 - plynovod - ochoz jednostranný 1 - povrch. znak
306493 - plynovod - ochoz jednostranný - podz. vedení 306493 - plynovod - ochoz jednostranný - podz. vedení
306501 - plynovod - ochoz oboustranný - povrch. znak 306501 - plynovod - ochoz oboustranný - povrch. znak
306502 - plynovod - ochoz oboustranný - podz. vedení 306502 - plynovod - ochoz oboustranný - podz. vedení
306560 - plynovod - plynová lampa VO - povrch. znak 306560 - plynovod - plynová lampa VO - povrch. znak
306561 - plynovod - plynová lampa VO na objektu - povrch. znak 306561 - plynovod - plynová lampa VO na objektu - povrch. znak
306661 - plynovod - rozdělovací skříň - povrch. znak 306661 - plynovod - rozdělovací skříň - povrch. znak
306702 - plynovod - J_PK_PKAU - anodové uzemnění PKO 306702 - plynovod - J_PK_PKAU - anodové uzemnění PKO
306704 - plynovod - J_PK_PKZKO - zařízení PKO 306704 - plynovod - J_PK_PKZKO - zařízení PKO
306705 - plynovod - J_PK_PKRFEL - referenční elektroda PKO 306705 - plynovod - J_PK_PKRFEL - referenční elektroda PKO
406081 - vodovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 406081 - vodovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
406082 - vodovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení 406082 - vodovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení
406091 - vodovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak 406091 - vodovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak
406101 - vodovod - vzdušníková šachta - povrch. znak 406101 - vodovod - vzdušníková šachta - povrch. znak
406111 - vodovod - vodoměrná šachta - povrch. znak 406111 - vodovod - vodoměrná šachta - povrch. znak
406112 - vodovod - vodoměrná šachta - podz. vedení 406112 - vodovod - vodoměrná šachta - podz. vedení
406120 - vodovod - hydrant nadzemní - povrch. znak 406120 - vodovod - hydrant nadzemní - povrch. znak
406121 - vodovod - hydrant nadzemní - podz. vedení 406121 - vodovod - hydrant nadzemní - podz. vedení
406130 - vodovod - hydrant podzemní - povrch. znak 406130 - vodovod - hydrant podzemní - povrch. znak
406131 - vodovod - hydrant podzemní - podz. vedení 406131 - vodovod - hydrant podzemní - podz. vedení
406140 - vodovod - šoupátko - povrch. Znak 406140 - vodovod - šoupátko - povrch. Znak
406141 - vodovod - šoupátko - podz. vedení 406141 - vodovod - šoupátko - podz. vedení
406181 - vodovod - vodovodní výpust - povrch. znak 406181 - vodovod - vodovodní výpust - povrch. znak
406190 - vodovod - hlavní lomový bod na vodovodním řadu 406190 - vodovod - hlavní lomový bod na vodovodním řadu
406200 - vodovod - sběrný obj. geoterm. čerpadla - povrch. znak 406200 - vodovod - sběrný obj. geoterm. čerpadla - povrch. znak
406471 - vodovod - armaturní šachta - povrch. znak 406471 - vodovod - armaturní šachta - povrch. znak
407080 - vodovod - geotermální vrt dno - podz. vedení 407080 - vodovod - geotermální vrt dno - podz. vedení
407081 - vodovod - geotermální vrt poklop - povrch. znak 407081 - vodovod - geotermální vrt poklop - povrch. znak
408170 - vodovod - vodotrysk, fontána u zobraz. - povrch. znak 408170 - vodovod - vodotrysk, fontána u zobraz. - povrch. znak
408171 - vodovod - vodotrysk, fontána u nezobraz. - povrch. znak 408171 - vodovod - vodotrysk, fontána u nezobraz. - povrch. znak
506081 - teplovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 506081 - teplovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
506082 - teplovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení 506082 - teplovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení
506091 - teplovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak 506091 - teplovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak
506451 - teplovod - odvětrání teplovodu - povrch. znak 506451 - teplovod - odvětrání teplovodu - povrch. znak
605161 - silnoproud - světelné návěstidlo - povrch. znak 605161 - silnoproud - světelné návěstidlo - povrch. znak
605240 - silnoproud - zastávka MHD - povrch. znak 605240 - silnoproud - zastávka MHD - povrch. znak
605241 - silnoproud - zastávka MHD na objektu - povrch. znak 605241 - silnoproud - zastávka MHD na objektu - povrch. znak
605250 - silnoproud - semafor - povrch. znak 605250 - silnoproud - semafor - povrch. znak
605251 - silnoproud - semafor na objektu - povrch. znak 605251 - silnoproud - semafor na objektu - povrch. znak
605270 - silnoproud - dopravní značka - povrch. znak 605270 - silnoproud - dopravní značka - povrch. znak
605280 - silnoproud - výstražný majáček - povrch. znak 605280 - silnoproud - výstražný majáček - povrch. znak
606010 - silnoproud - stožár, sloup - povrch. znak 606010 - silnoproud - stožár, sloup - povrch. znak
606021 - silnoproud - příhradový stožár - povrch. znak 606021 - silnoproud - příhradový stožár - povrch. znak
606031 - silnoproud - nástěnná konzola - nadz. vedení 606031 - silnoproud - nástěnná konzola - nadz. vedení
606081 - silnoproud - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 606081 - silnoproud - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
606091 - silnoproud - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak 606091 - silnoproud - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak
606560 - silnoproud - svítidlo na stožáru - povrch. znak 606560 - silnoproud - svítidlo na stožáru - povrch. znak
606561 - silnoproud - svítidlo na objektu - povrch. znak 606561 - silnoproud - svítidlo na objektu - povrch. znak
606562 - silnoproud - svítidlo na stropě tunelu (podchodu...) - povrch. znak 606562 - silnoproud - svítidlo na stropě tunelu (podchodu...) - povrch. znak
606563 - silnoproud - svítidlo v úrovni komunikace, tunelu... - povrch. znak 606563 - silnoproud - svítidlo v úrovni komunikace, tunelu... - povrch. znak
606570 - silnoproud - svítidlo slav. osvět. na stožáru - povrch. znak 606570 - silnoproud - svítidlo slav. osvět. na stožáru - povrch. znak
606571 - silnoproud - svítidlo slav. osvět. na objektu - povrch. znak 606571 - silnoproud - svítidlo slav. osvět. na objektu - povrch. znak
606580 - silnoproud - svítidlo slav. osvět. na soklu - povrch. znak 606580 - silnoproud - svítidlo slav. osvět. na soklu - povrch. znak
606641 - silnoproud - kabelová spojka - podz. vedení 606641 - silnoproud - kabelová spojka - podz. vedení
606650 - silnoproud - trafostanice > 2 m - povrch. znak 606650 - silnoproud - trafostanice > 2 m - povrch. znak
606651 - silnoproud - transformátor u nezobraz. - povrch. znak 606651 - silnoproud - transformátor u nezobraz. - povrch. znak
606652 - silnoproud - transformátor na sloupu - povrch. znak 606652 - silnoproud - transformátor na sloupu - povrch. znak
606661 - silnoproud - rozděl. skříň - povrch. znak 606661 - silnoproud - rozděl. skříň - povrch. znak
606681 - silnoproud - dělící bod veřejného osvětlení 606681 - silnoproud - dělící bod veřejného osvětlení
606691 - silnoproud - zapínací bod veř. osvět. - povrch. znak 606691 - silnoproud - zapínací bod veř. osvět. - povrch. znak
606780 - venkovní hodiny - povrch. znak 606780 - venkovní hodiny - povrch. znak
706010 - slaboproud - stožár, sloup - povrch. znak 706010 - slaboproud - stožár, sloup - povrch. znak
706031 - slaboproud - nástěnná konzola - nadz. vedení 706031 - slaboproud - nástěnná konzola - nadz. vedení
706081 - slaboproud - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 706081 - slaboproud - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
706082 - slaboproud - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení 706082 - slaboproud - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení
706091 - slaboproud - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - podz. vedení 706091 - slaboproud - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - podz. vedení
706092 - slaboproud - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak 706092 - slaboproud - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak
706641 - slaboproud - Kabelová spojka - podz. vedení 706641 - slaboproud - Kabelová spojka - podz. vedení
706661 - slaboproud - rozděl. skříň - povrch. znak 706661 - slaboproud - rozděl. skříň - povrch. znak
706760 - krizový hlásič - povrch. znak 706760 - krizový hlásič - povrch. znak
706790 - slaboproud - reproduktor na stožáru - povrch. znak 706790 - slaboproud - reproduktor na stožáru - povrch. znak
706791 - slaboproud - reproduktor na objektu - povrch. znak 706791 - slaboproud - reproduktor na objektu - povrch. znak
736750 - slaboproud - telefonní budka volně stojící - povrch. znak 736750 - slaboproud - telefonní budka volně stojící - povrch. znak
736751 - slaboproud - telefonní automat na objektu - povrch. znak 736751 - slaboproud - telefonní automat na objektu - povrch. znak
806081 - produktovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 806081 - produktovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
806082 - produktovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení 806082 - produktovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení
806091 - produktovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak 806091 - produktovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak
807080 - produktovod - trvale vystrojený vrt - jímání bioplynu - povrch. znak 807080 - produktovod - trvale vystrojený vrt - jímání bioplynu - povrch. znak
906081 - potrubní pošta - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 906081 - potrubní pošta - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
906140 - potrubní pošta - šoupě - povrch. znak 906140 - potrubní pošta - šoupě - povrch. znak
průběh linií (TMIS ADS) (3)
<all other values> <all other values>
106230 - kanalizace - vyřaz. podz. 106230 - kanalizace - vyřaz. podz.
106231 - kanalizace - bez rozl. - podz. - neověř. 106231 - kanalizace - bez rozl. - podz. - neověř.
106232 - kanalizace - bez rozl. - podz. - ověř. 106232 - kanalizace - bez rozl. - podz. - ověř.
106233 - kanalizace - bez rozl. - vyřaz. - neověř. 106233 - kanalizace - bez rozl. - vyřaz. - neověř.
106234 - kanalizace - bez rozl. - vyřaz. - ověř. 106234 - kanalizace - bez rozl. - vyřaz. - ověř.
106235 - kanalizace - podtlaková - podz. 106235 - kanalizace - podtlaková - podz.
106238 - kanalizace - podz. objekty 106238 - kanalizace - podz. objekty
106241 - kanalizace - jednotná - podz. - neověř. 106241 - kanalizace - jednotná - podz. - neověř.
106242 - kanalizace - jednotná - podz. - ověř. 106242 - kanalizace - jednotná - podz. - ověř.
106243 - kanalizace - jednotná - vyřaz. - neověř. 106243 - kanalizace - jednotná - vyřaz. - neověř.
106244 - kanalizace - jednotná - vyřaz. - ověř. 106244 - kanalizace - jednotná - vyřaz. - ověř.
106251 - kanalizace - odlehčovací stoka - podz. - neověř. 106251 - kanalizace - odlehčovací stoka - podz. - neověř.
106252 - kanalizace - odlehčovací stoka - podz. - ověř. 106252 - kanalizace - odlehčovací stoka - podz. - ověř.
106253 - kanalizace - odlehčovací stoka - vyřaz. - neověř. 106253 - kanalizace - odlehčovací stoka - vyřaz. - neověř.
106254 - kanalizace - odlehčovací stoka - vyřaz. - ověř. 106254 - kanalizace - odlehčovací stoka - vyřaz. - ověř.
106261 - kanalizace - dešťová - podz. - neověř. 106261 - kanalizace - dešťová - podz. - neověř.
106262 - kanalizace - dešťová - podz. - ověř. 106262 - kanalizace - dešťová - podz. - ověř.
106263 - kanalizace - dešťová - vyřaz. - neověř. 106263 - kanalizace - dešťová - vyřaz. - neověř.
106264 - kanalizace - dešťová - vyřaz. - ověř. 106264 - kanalizace - dešťová - vyřaz. - ověř.
106271 - kanalizace - splašková - podz. - neověř. 106271 - kanalizace - splašková - podz. - neověř.
106272 - kanalizace - splašková - podz. - ověř. 106272 - kanalizace - splašková - podz. - ověř.
106273 - kanalizace - splašková - vyřaz. - neověř. 106273 - kanalizace - splašková - vyřaz. - neověř.
106274 - kanalizace - splašková - vyřaz. - ověř. 106274 - kanalizace - splašková - vyřaz. - ověř.
106291 - kanalizace - výtl. kalové potr. - podz. - neověř. 106291 - kanalizace - výtl. kalové potr. - podz. - neověř.
106292 - kanalizace - výtl. kalové potr. - podz. - ověř. 106292 - kanalizace - výtl. kalové potr. - podz. - ověř.
106293 - kanalizace - výtl. kalové potr. - vyřaz. - neověř. 106293 - kanalizace - výtl. kalové potr. - vyřaz. - neověř.
106294 - kanalizace - výtl. kalové potr. - vyřaz. - ověř. 106294 - kanalizace - výtl. kalové potr. - vyřaz. - ověř.
206820 - kolektor - vyřaz. - podz. 206820 - kolektor - vyřaz. - podz.
206821 - kolektor - podz. - neověř. 206821 - kolektor - podz. - neověř.
206822 - kolektor - těleso kolektoru - podz. 206822 - kolektor - těleso kolektoru - podz.
206823 - kolektor - vyřaz. - neověř. 206823 - kolektor - vyřaz. - neověř.
206824 - kolektor - vyřaz. - ověř. 206824 - kolektor - vyřaz. - ověř.
282185 - neobsazené chráničky v REO - podz. 282185 - neobsazené chráničky v REO - podz.
282186 - neobsazené chráničky v REO - podz. - (makro Kokeš) 282186 - neobsazené chráničky v REO - podz. - (makro Kokeš)
282187 - neobsazené chráničky v REO - osa chráničky - podz. 282187 - neobsazené chráničky v REO - osa chráničky - podz.
306320 - plynovod - bez rozl. - nadz. 306320 - plynovod - bez rozl. - nadz.
306321 - plynovod - bez rozl. - podz. - neověř. 306321 - plynovod - bez rozl. - podz. - neověř.
306322 - plynovod - bez rozl. - podz. - ověř. 306322 - plynovod - bez rozl. - podz. - ověř.
306324 - plynovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - neověř. 306324 - plynovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - neověř.
306325 - plynovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - ověř. 306325 - plynovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - ověř.
306326 - plynovod - vyřaz. - podz. 306326 - plynovod - vyřaz. - podz.
306327 - plynovod - podz. objekty 306327 - plynovod - podz. objekty
306328 - plynovod - osa chráničky - podz. 306328 - plynovod - osa chráničky - podz.
306330 - plynovod - NTL - nadz. 306330 - plynovod - NTL - nadz.
306331 - plynovod - NTL - podz. - neověř. 306331 - plynovod - NTL - podz. - neověř.
306332 - plynovod - NTL - podz. - ověř. 306332 - plynovod - NTL - podz. - ověř.
306333 - plynovod - NTL - vyřaz. nadz. 306333 - plynovod - NTL - vyřaz. nadz.
306334 - plynovod - NTL - vyřaz. podz. - neověř. 306334 - plynovod - NTL - vyřaz. podz. - neověř.
306335 - plynovod - NTL - vyřaz. podz. - ověř. 306335 - plynovod - NTL - vyřaz. podz. - ověř.
306340 - plynovod - STL - nadz. 306340 - plynovod - STL - nadz.
306341 - plynovod - STL - podz. - neověř. 306341 - plynovod - STL - podz. - neověř.
306342 - plynovod - STL - podz. - ověř. 306342 - plynovod - STL - podz. - ověř.
306343 - plynovod - STL - vyřaz. nadz. 306343 - plynovod - STL - vyřaz. nadz.
306344 - plynovod - STL - vyřaz. podz. - neověř. 306344 - plynovod - STL - vyřaz. podz. - neověř.
306345 - plynovod - STL - vyřaz. podz. - ověř. 306345 - plynovod - STL - vyřaz. podz. - ověř.
306350 - plynovod - VTL - nadz. 306350 - plynovod - VTL - nadz.
306351 - plynovod - VTL - podz. - neověř. 306351 - plynovod - VTL - podz. - neověř.
306352 - plynovod - VTL - podz. - ověř. 306352 - plynovod - VTL - podz. - ověř.
306353 - plynovod - VTL - vyřaz. nadz. 306353 - plynovod - VTL - vyřaz. nadz.
306354 - plynovod - VTL - vyřaz. podz. - neověř. 306354 - plynovod - VTL - vyřaz. podz. - neověř.
306355 - plynovod - VTL - vyřaz. podz. - ověř. 306355 - plynovod - VTL - vyřaz. podz. - ověř.
306360 - plynovod - E_PK_PKKAB - kabel PKO 306360 - plynovod - E_PK_PKKAB - kabel PKO
406151 - vodovod - bez rozl. - podz. - neověř. 406151 - vodovod - bez rozl. - podz. - neověř.
406152 - vodovod - bez rozl. - podz. - ověř. 406152 - vodovod - bez rozl. - podz. - ověř.
406153 - vodovod - vyřaz. podz. 406153 - vodovod - vyřaz. podz.
406154 - vodovod - podz. objekty, chráničky, čerp. stan. a vodojemy 406154 - vodovod - podz. objekty, chráničky, čerp. stan. a vodojemy
406155 - vodovod - osa chráničky - podz. 406155 - vodovod - osa chráničky - podz.
406161 - vodovod - pitná - podz. - neověř. 406161 - vodovod - pitná - podz. - neověř.
406162 - vodovod - pitná - podz. - ověř. 406162 - vodovod - pitná - podz. - ověř.
406163 - vodovod - pitná - vyřaz. - neověř. 406163 - vodovod - pitná - vyřaz. - neověř.
406164 - vodovod - pitná - vyřaz. - ověř. 406164 - vodovod - pitná - vyřaz. - ověř.
406171 - vodovod - užitková - podz. - neověř. 406171 - vodovod - užitková - podz. - neověř.
406172 - vodovod - užitková a rozvody geoterm. čerpadel - podz. - ověř. 406172 - vodovod - užitková a rozvody geoterm. čerpadel - podz. - ověř.
406173 - vodovod - užitková - vyřaz. - neověř. 406173 - vodovod - užitková - vyřaz. - neověř.
406174 - vodovod - užitková - vyřaz. - ověř. 406174 - vodovod - užitková - vyřaz. - ověř.
416151 - vodovod - letní - podz. - neověř. 416151 - vodovod - letní - podz. - neověř.
416152 - vodovod - letní - podz. - ověř. 416152 - vodovod - letní - podz. - ověř.
416153 - vodovod - letní - vyřaz. - neověř. 416153 - vodovod - letní - vyřaz. - neověř.
416154 - vodovod - letní 2 (pitná) - podz. - neověř. 416154 - vodovod - letní 2 (pitná) - podz. - neověř.
416155 - vodovod - letní 3 (užitková) - podz. - neověř. 416155 - vodovod - letní 3 (užitková) - podz. - neověř.
416156 - vodovod - letní - vyřaz. - ověř. 416156 - vodovod - letní - vyřaz. - ověř.
416157 - vodovod - letní 2 (pitná) - podz. - ověř. 416157 - vodovod - letní 2 (pitná) - podz. - ověř.
416158 - vodovod - letní 3 (užitková) - podz. - ověř. 416158 - vodovod - letní 3 (užitková) - podz. - ověř.
506510 - teplovod - bez rozl. - nadz. 506510 - teplovod - bez rozl. - nadz.
506511 - teplovod - bez rozl. - podz. - neověř. 506511 - teplovod - bez rozl. - podz. - neověř.
506512 - teplovod - bez rozl. - podz. - ověř. 506512 - teplovod - bez rozl. - podz. - ověř.
506513 - teplovod - bez rozl. - vyřaz. - nadz. 506513 - teplovod - bez rozl. - vyřaz. - nadz.
506514 - teplovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - neověř. 506514 - teplovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - neověř.
506515 - teplovod - bez rozl. - průběh kanálem - podz. - neověř. 506515 - teplovod - bez rozl. - průběh kanálem - podz. - neověř.
506516 - teplovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - ověř. 506516 - teplovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - ověř.
506517 - teplovod - bez rozl. v kanálu - podz. 506517 - teplovod - bez rozl. v kanálu - podz.
506518 - teplovod - teplovod - vyřaz. podz. 506518 - teplovod - teplovod - vyřaz. podz.
506519 - teplovod - kanál š>0.8m - vyřaz. podz. 506519 - teplovod - kanál š>0.8m - vyřaz. podz.
506521 - teplovod - primár. teplovod - podz. - neověř. 506521 - teplovod - primár. teplovod - podz. - neověř.
506523 - teplovod - primár. teplovod - nadz. 506523 - teplovod - primár. teplovod - nadz.
506524 - teplovod - primár. teplovod - podz. 506524 - teplovod - primár. teplovod - podz.
506525 - teplovod - primár. kanál teplovod - podz. - neověř. 506525 - teplovod - primár. kanál teplovod - podz. - neověř.
506526 - teplovod - primár. kanál teplovod - podz. 506526 - teplovod - primár. kanál teplovod - podz.
506531 - teplovod - primár. horkovod - podz. - neověř. 506531 - teplovod - primár. horkovod - podz. - neověř.
506533 - teplovod - primár. kanál horkovod - podz. - neověř. 506533 - teplovod - primár. kanál horkovod - podz. - neověř.
506534 - teplovod - primár. horkovod - nadz. 506534 - teplovod - primár. horkovod - nadz.
506535 - teplovod - primár. horkovod - podz. 506535 - teplovod - primár. horkovod - podz.
506536 - teplovod - primár. kanál horkovod - podz. 506536 - teplovod - primár. kanál horkovod - podz.
506541 - teplovod - primár. parovod - podz. - neověř. 506541 - teplovod - primár. parovod - podz. - neověř.
506543 - teplovod - primár. parovod - nadz. 506543 - teplovod - primár. parovod - nadz.
506544 - teplovod - primár. parovod - podz. 506544 - teplovod - primár. parovod - podz.
506545 - teplovod - primár. kanál parovod - podz. - neověř. 506545 - teplovod - primár. kanál parovod - podz. - neověř.
506546 - teplovod - primár. kanál parovod - podz. 506546 - teplovod - primár. kanál parovod - podz.
506550 - teplovod - sekundár. - nadz. 506550 - teplovod - sekundár. - nadz.
506551 - teplovod - sekundár. rozv. tepla - podz. - neověř 506551 - teplovod - sekundár. rozv. tepla - podz. - neověř
506552 - teplovod - sekundár. rozv tepla - podz. 506552 - teplovod - sekundár. rozv tepla - podz.
506553 - teplovod - sekundár. kanál rozv. tepla - podz. 506553 - teplovod - sekundár. kanál rozv. tepla - podz.
506554 - teplovod - sekundár. kanál rozv .tepla - podz. - neověř. 506554 - teplovod - sekundár. kanál rozv .tepla - podz. - neověř.
521850 - teplovod - podz. objekty, kanály, chráničky 521850 - teplovod - podz. objekty, kanály, chráničky
521851 - teplovod - osa chráničky - podz. 521851 - teplovod - osa chráničky - podz.
606590 - silnoproud - bez rozl. - nadz. 606590 - silnoproud - bez rozl. - nadz.
606591 - silnoproud - bez rozl. - podz. - neověř. 606591 - silnoproud - bez rozl. - podz. - neověř.
606592 - silnoproud - bez rozl. - podz. - ověř. 606592 - silnoproud - bez rozl. - podz. - ověř.
606593 - silnoproud - vedení - vyřaz. podz. 606593 - silnoproud - vedení - vyřaz. podz.
606594 - silnoproud - lano VO - nadz. 606594 - silnoproud - lano VO - nadz.
606600 - silnoproud - NN - nadz. 606600 - silnoproud - NN - nadz.
606601 - silnoproud - NN - podz. - neověř. 606601 - silnoproud - NN - podz. - neověř.
606602 - silnoproud - NN - podz. - ověř. 606602 - silnoproud - NN - podz. - ověř.
606603 - silnoproud - NN - vyřaz. nadz. 606603 - silnoproud - NN - vyřaz. nadz.
606604 - silnoproud - NN - kanál - podz. - neověř. 606604 - silnoproud - NN - kanál - podz. - neověř.
606605 - silnoproud - NN - vyřaz. podz. - neověř. 606605 - silnoproud - NN - vyřaz. podz. - neověř.
606606 - silnoproud - NN - kanál - podz. - ověř. 606606 - silnoproud - NN - kanál - podz. - ověř.
606607 - silnoproud - NN - vyřaz. podz. - ověř. 606607 - silnoproud - NN - vyřaz. podz. - ověř.
606610 - silnoproud - VN - nadz. 606610 - silnoproud - VN - nadz.
606611 - silnoproud - VN - podz. - neověř. 606611 - silnoproud - VN - podz. - neověř.
606612 - silnoproud - VN - podz. - ověř. 606612 - silnoproud - VN - podz. - ověř.
606613 - silnoproud - VN - vyřaz. nadz. 606613 - silnoproud - VN - vyřaz. nadz.
606614 - silnoproud - VN - kanál - podz. - neověř. 606614 - silnoproud - VN - kanál - podz. - neověř.
606615 - silnoproud - VN - vyřaz. podz. - neověř. 606615 - silnoproud - VN - vyřaz. podz. - neověř.
606616 - silnoproud - VN - kanál - podz. - ověř. 606616 - silnoproud - VN - kanál - podz. - ověř.
606617 - silnoproud - VN - vyřaz. podz. - ověř. 606617 - silnoproud - VN - vyřaz. podz. - ověř.
606620 - silnoproud - VVN - nadz. 606620 - silnoproud - VVN - nadz.
606621 - silnoproud - VVN - podz. - neověř. 606621 - silnoproud - VVN - podz. - neověř.
606622 - silnoproud - VVN - podz. - ověř. 606622 - silnoproud - VVN - podz. - ověř.
606623 - silnoproud - VVN - vyřaz. nadz. 606623 - silnoproud - VVN - vyřaz. nadz.
606624 - silnoproud - VVN - kanál - podz. - neověř. 606624 - silnoproud - VVN - kanál - podz. - neověř.
606625 - silnoproud - VVN - vyřaz. podz. - neověř. 606625 - silnoproud - VVN - vyřaz. podz. - neověř.
606626 - silnoproud - VVN - kanál - podz. - ověř. 606626 - silnoproud - VVN - kanál - podz. - ověř.
606627 - silnoproud - VVN - vyřaz. podz. - ověř. 606627 - silnoproud - VVN - vyřaz. podz. - ověř.
606631 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - podz. - neověř. 606631 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - podz. - neověř.
606632 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - podz. - ověř. 606632 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - podz. - ověř.
606633 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - vyřaz. - neověř. 606633 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - vyřaz. - neověř.
606634 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - vyřaz. - ověř. 606634 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - vyřaz. - ověř.
616600 - silnoproud - veřejné osvětlení - nadz. 616600 - silnoproud - veřejné osvětlení - nadz.
616601 - silnoproud - veřejné osvětlení - podz. - neověř. 616601 - silnoproud - veřejné osvětlení - podz. - neověř.
616602 - silnoproud - veřejné osvětlení - podz. - ověř. 616602 - silnoproud - veřejné osvětlení - podz. - ověř.
616603 - silnoproud - veřejné osvětlení - vyřaz. nadz. 616603 - silnoproud - veřejné osvětlení - vyřaz. nadz.
616605 - silnoproud - veřejné osvětlení - vyřaz. podz. - neověř. 616605 - silnoproud - veřejné osvětlení - vyřaz. podz. - neověř.
621850 - silnoproud - podz. objekty, chráničky 621850 - silnoproud - podz. objekty, chráničky
621851 - silnoproud - osa chráničky - podz. 621851 - silnoproud - osa chráničky - podz.
706700 - slaboproud - bez rozl. - nadz. 706700 - slaboproud - bez rozl. - nadz.
706701 - slaboproud - bez rozl. - podz. - neověř. 706701 - slaboproud - bez rozl. - podz. - neověř.
706702 - slaboproud - bez rozl. - podz. - ověř. 706702 - slaboproud - bez rozl. - podz. - ověř.
706703 - slaboproud - bez rozl. kabelovod - podz. - neověř. 706703 - slaboproud - bez rozl. kabelovod - podz. - neověř.
706704 - slaboproud - bez rozl. kabelovod - podz. - ověř. 706704 - slaboproud - bez rozl. kabelovod - podz. - ověř.
706705 - slaboproud - vedení - vyřaz. podz. 706705 - slaboproud - vedení - vyřaz. podz.
706731 - slaboproud - anténní rozvod - podz. - neověř. 706731 - slaboproud - anténní rozvod - podz. - neověř.
706732 - slaboproud - anténní rozvod - podz. - ověř. 706732 - slaboproud - anténní rozvod - podz. - ověř.
706733 - slaboproud - anténní rozvod - vyřaz. - neověř. 706733 - slaboproud - anténní rozvod - vyřaz. - neověř.
706734 - slaboproud - anténní rozvod - ověř. 706734 - slaboproud - anténní rozvod - ověř.
706812 - slaboproud - kabelovod<0.8m - vyřaz. podz. 706812 - slaboproud - kabelovod<0.8m - vyřaz. podz.
716701 - slaboproud - dálkové - podz. - neověř. 716701 - slaboproud - dálkové - podz. - neověř.
716702 - slaboproud - dálkové - podz. - ověř. 716702 - slaboproud - dálkové - podz. - ověř.
716703 - slaboproud - dálkové - kabelovod - podz. - neověř. 716703 - slaboproud - dálkové - kabelovod - podz. - neověř.
716704 - slaboproud - dálkové - kabelovod - podz. - ověř. 716704 - slaboproud - dálkové - kabelovod - podz. - ověř.
721850 - slaboproud - podz. objekty, chráničky 721850 - slaboproud - podz. objekty, chráničky
721852 - slaboproud - osa chráničky - podz. 721852 - slaboproud - osa chráničky - podz.
721851 - slaboproud - kabelovod >0.8m - vyřaz. podz. 721851 - slaboproud - kabelovod >0.8m - vyřaz. podz.
726700 - slaboproud - místní telef. síť - nadz. 726700 - slaboproud - místní telef. síť - nadz.
726703 - slaboproud - místní telef. síť - vyřaz. nadz. 726703 - slaboproud - místní telef. síť - vyřaz. nadz.
726704 - slaboproud - místní telef. síť - podz. - neověř. 726704 - slaboproud - místní telef. síť - podz. - neověř.
726705 - slaboproud - místní telef. síť - vyřaz. - neověř. 726705 - slaboproud - místní telef. síť - vyřaz. - neověř.
726706 - slaboproud - místní telef. síť - podz. - ověř. 726706 - slaboproud - místní telef. síť - podz. - ověř.
726707 - slaboproud - místní telef. síť - vyřaz. - ověř. 726707 - slaboproud - místní telef. síť - vyřaz. - ověř.
736701 - slaboproud - telefon - podz. - neověř. 736701 - slaboproud - telefon - podz. - neověř.
736702 - slaboproud - telefon - podz. - ověř. 736702 - slaboproud - telefon - podz. - ověř.
736703 - slaboproud - telefon - kabelovod - podz. - neověř. 736703 - slaboproud - telefon - kabelovod - podz. - neověř.
736704 - slaboproud - telefon - kabelovod - podz. - ověř. 736704 - slaboproud - telefon - kabelovod - podz. - ověř.
806800 - produktovod - nadz. 806800 - produktovod - nadz.
806801 - produktovod - podz. - neověř. 806801 - produktovod - podz. - neověř.
806802 - produktovod - podz. - ověř. 806802 - produktovod - podz. - ověř.
806803 - produktovod - produktovod - vyřaz. podz. 806803 - produktovod - produktovod - vyřaz. podz.
806804 - produktovod - vyřaz. podz. - neověř. 806804 - produktovod - vyřaz. podz. - neověř.
806805 - produktovod - průběh - podz. 806805 - produktovod - průběh - podz.
821850 - produktovod - podzemní objekty, chráničky 821850 - produktovod - podzemní objekty, chráničky
821851 - produktovod - osa chráničky - podz. 821851 - produktovod - osa chráničky - podz.
906741 - potrubní pošta - podz. - neověř. 906741 - potrubní pošta - podz. - neověř.
906742 - potrubní pošta - podz. - ověř. 906742 - potrubní pošta - podz. - ověř.
906743 - potrubní pošta - vyřaz. nadz. 906743 - potrubní pošta - vyřaz. nadz.
906744 - potrubní pošta - vyřaz. - neověř. 906744 - potrubní pošta - vyřaz. - neověř.
906745 - potrubní pošta - vyřaz. - ověř. 906745 - potrubní pošta - vyřaz. - ověř.
906746 - potrubní pošta - pošta - vyřaz. podz. 906746 - potrubní pošta - pošta - vyřaz. podz.
bodové značky (TMIS) (5)
<all other values> <all other values>
106081 - kanalizace - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 106081 - kanalizace - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
106082 - kanalizace - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení 106082 - kanalizace - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení
106091 - kanalizace - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak 106091 - kanalizace - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak
106092 - kanalizace - vstup. šachta 2 do podz.objektu - neověř. - podz. vedení 106092 - kanalizace - vstup. šachta 2 do podz.objektu - neověř. - podz. vedení
106130 - kanalizace - hydrant na podtl. a výtl. kanalizaci - povrch. znak 106130 - kanalizace - hydrant na podtl. a výtl. kanalizaci - povrch. znak
106140 - kanalizace - šoupátko na podtl. a výtl. kanalizaci - povrch. znak 106140 - kanalizace - šoupátko na podtl. a výtl. kanalizaci - povrch. znak
106200 - kanalizace - kanalizační šachta - povrch. znak 106200 - kanalizace - kanalizační šachta - povrch. znak
106201 - kanalizace - kanalizační šachta - podz. vedení 106201 - kanalizace - kanalizační šachta - podz. vedení
106210 - kanalizace - šachta větrací - povrch. znak 106210 - kanalizace - šachta větrací - povrch. znak
106220 - kanalizace - oddělovač deště - povrch. znak 106220 - kanalizace - oddělovač deště - povrch. znak
106225 - kanalizace - lapač oleje - povrch. znak 106225 - kanalizace - lapač oleje - povrch. znak
106300 - kanalizace - vpusť - povrch. znak 106300 - kanalizace - vpusť - povrch. znak
106301 - kanalizace - vpusť - podz. vedení 106301 - kanalizace - vpusť - podz. vedení
106310 - kanalizace - spadliště - povrch. znak 106310 - kanalizace - spadliště - povrch. znak
206081 - kolektor - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 206081 - kolektor - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
206082 - kolektor - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení 206082 - kolektor - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení
206101 - kolektor - vzdušníková šachta - povrch. znak 206101 - kolektor - vzdušníková šachta - povrch. znak
206102 - kolektor - vzdušníková šachta - podz. vedení 206102 - kolektor - vzdušníková šachta - podz. vedení
206831 - kolektor - redukční šachta - povrch. znak 206831 - kolektor - redukční šachta - povrch. znak
256081 - neurčené sítě - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 256081 - neurčené sítě - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
256140 - neurčené sítě - šoupátko - povrch. znak 256140 - neurčené sítě - šoupátko - povrch. znak
306081 - plynovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 306081 - plynovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
306082 - plynovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení 306082 - plynovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení
306091 - plynovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak 306091 - plynovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak
306140 - plynovod - šoupátko - povrch. znak 306140 - plynovod - šoupátko - povrch. znak
306141 - plynovod - šoupátko - podz. vedení 306141 - plynovod - šoupátko - podz. vedení
306380 - plynovod - čichačka - povrch. znak 306380 - plynovod - čichačka - povrch. znak
306381 - plynovod - čichačka - podz. vedení 306381 - plynovod - čichačka - podz. vedení
306391 - plynovod - kontrolní měřící vývod - povrch. znak 306391 - plynovod - kontrolní měřící vývod - povrch. znak
306401 - plynovod - izolační spoj 306401 - plynovod - izolační spoj
306410 - plynovod - odvodňovač - povrch. znak 306410 - plynovod - odvodňovač - povrch. znak
306421 - plynovod - distribuční regulátor - povrch. znak 306421 - plynovod - distribuční regulátor - povrch. znak
306431 - plynovod - síťový regulátor - povrch. znak 306431 - plynovod - síťový regulátor - povrch. znak
306441 - plynovod - kompenzátor - povrch. znak 306441 - plynovod - kompenzátor - povrch. znak
306451 - plynovod - odfukovací trubka - povrch. znak 306451 - plynovod - odfukovací trubka - povrch. znak
306452 - plynovod - odfukovací trubka - podz. vedení 306452 - plynovod - odfukovací trubka - podz. vedení
306461 - plynovod - redukce na plynovodním potrubí 306461 - plynovod - redukce na plynovodním potrubí
306471 - plynovod - armaturní šachta - povrch. znak 306471 - plynovod - armaturní šachta - povrch. znak
306481 - plynovod - šachta se šoup.uzávěrem - povrch. znak 306481 - plynovod - šachta se šoup.uzávěrem - povrch. znak
306491 - plynovod - ochoz jednostranný - povrch. znak 306491 - plynovod - ochoz jednostranný - povrch. znak
306492 - plynovod - ochoz jednostranný 1 - povrch. znak 306492 - plynovod - ochoz jednostranný 1 - povrch. znak
306493 - plynovod - ochoz jednostranný - podz. vedení 306493 - plynovod - ochoz jednostranný - podz. vedení
306501 - plynovod - ochoz oboustranný - povrch. znak 306501 - plynovod - ochoz oboustranný - povrch. znak
306502 - plynovod - ochoz oboustranný - podz. vedení 306502 - plynovod - ochoz oboustranný - podz. vedení
306560 - plynovod - plynová lampa VO - povrch. znak 306560 - plynovod - plynová lampa VO - povrch. znak
306561 - plynovod - plynová lampa VO na objektu - povrch. znak 306561 - plynovod - plynová lampa VO na objektu - povrch. znak
306661 - plynovod - rozdělovací skříň - povrch. znak 306661 - plynovod - rozdělovací skříň - povrch. znak
306702 - plynovod - J_PK_PKAU - anodové uzemnění PKO 306702 - plynovod - J_PK_PKAU - anodové uzemnění PKO
306704 - plynovod - J_PK_PKZKO - zařízení PKO 306704 - plynovod - J_PK_PKZKO - zařízení PKO
306705 - plynovod - J_PK_PKRFEL - referenční elektroda PKO 306705 - plynovod - J_PK_PKRFEL - referenční elektroda PKO
406081 - vodovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 406081 - vodovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
406082 - vodovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení 406082 - vodovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení
406091 - vodovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak 406091 - vodovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak
406101 - vodovod - vzdušníková šachta - povrch. znak 406101 - vodovod - vzdušníková šachta - povrch. znak
406111 - vodovod - vodoměrná šachta - povrch. znak 406111 - vodovod - vodoměrná šachta - povrch. znak
406112 - vodovod - vodoměrná šachta - podz. vedení 406112 - vodovod - vodoměrná šachta - podz. vedení
406120 - vodovod - hydrant nadzemní - povrch. znak 406120 - vodovod - hydrant nadzemní - povrch. znak
406121 - vodovod - hydrant nadzemní - podz. vedení 406121 - vodovod - hydrant nadzemní - podz. vedení
406130 - vodovod - hydrant podzemní - povrch. znak 406130 - vodovod - hydrant podzemní - povrch. znak
406131 - vodovod - hydrant podzemní - podz. vedení 406131 - vodovod - hydrant podzemní - podz. vedení
406140 - vodovod - šoupátko - povrch. Znak 406140 - vodovod - šoupátko - povrch. Znak
406141 - vodovod - šoupátko - podz. vedení 406141 - vodovod - šoupátko - podz. vedení
406181 - vodovod - vodovodní výpust - povrch. znak 406181 - vodovod - vodovodní výpust - povrch. znak
406190 - vodovod - hlavní lomový bod na vodovodním řadu 406190 - vodovod - hlavní lomový bod na vodovodním řadu
406200 - vodovod - sběrný obj. geoterm. čerpadla - povrch. znak 406200 - vodovod - sběrný obj. geoterm. čerpadla - povrch. znak
406471 - vodovod - armaturní šachta - povrch. znak 406471 - vodovod - armaturní šachta - povrch. znak
407080 - vodovod - geotermální vrt dno - podz. vedení 407080 - vodovod - geotermální vrt dno - podz. vedení
407081 - vodovod - geotermální vrt poklop - povrch. znak 407081 - vodovod - geotermální vrt poklop - povrch. znak
408170 - vodovod - vodotrysk, fontána u zobraz. - povrch. znak 408170 - vodovod - vodotrysk, fontána u zobraz. - povrch. znak
408171 - vodovod - vodotrysk, fontána u nezobraz. - povrch. znak 408171 - vodovod - vodotrysk, fontána u nezobraz. - povrch. znak
506081 - teplovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 506081 - teplovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
506082 - teplovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení 506082 - teplovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení
506091 - teplovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak 506091 - teplovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak
506451 - teplovod - odvětrání teplovodu - povrch. znak 506451 - teplovod - odvětrání teplovodu - povrch. znak
605161 - silnoproud - světelné návěstidlo - povrch. znak 605161 - silnoproud - světelné návěstidlo - povrch. znak
605240 - silnoproud - zastávka MHD - povrch. znak 605240 - silnoproud - zastávka MHD - povrch. znak
605241 - silnoproud - zastávka MHD na objektu - povrch. znak 605241 - silnoproud - zastávka MHD na objektu - povrch. znak
605250 - silnoproud - semafor - povrch. znak 605250 - silnoproud - semafor - povrch. znak
605251 - silnoproud - semafor na objektu - povrch. znak 605251 - silnoproud - semafor na objektu - povrch. znak
605270 - silnoproud - dopravní značka - povrch. znak 605270 - silnoproud - dopravní značka - povrch. znak
605280 - silnoproud - výstražný majáček - povrch. znak 605280 - silnoproud - výstražný majáček - povrch. znak
606010 - silnoproud - stožár, sloup - povrch. znak 606010 - silnoproud - stožár, sloup - povrch. znak
606021 - silnoproud - příhradový stožár - povrch. znak 606021 - silnoproud - příhradový stožár - povrch. znak
606031 - silnoproud - nástěnná konzola - nadz. vedení 606031 - silnoproud - nástěnná konzola - nadz. vedení
606081 - silnoproud - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 606081 - silnoproud - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
606091 - silnoproud - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak 606091 - silnoproud - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak
606560 - silnoproud - svítidlo na stožáru - povrch. znak 606560 - silnoproud - svítidlo na stožáru - povrch. znak
606561 - silnoproud - svítidlo na objektu - povrch. znak 606561 - silnoproud - svítidlo na objektu - povrch. znak
606562 - silnoproud - svítidlo na stropě tunelu (podchodu...) - povrch. znak 606562 - silnoproud - svítidlo na stropě tunelu (podchodu...) - povrch. znak
606563 - silnoproud - svítidlo v úrovni komunikace, tunelu... - povrch. znak 606563 - silnoproud - svítidlo v úrovni komunikace, tunelu... - povrch. znak
606570 - silnoproud - svítidlo slav. osvět. na stožáru - povrch. znak 606570 - silnoproud - svítidlo slav. osvět. na stožáru - povrch. znak
606571 - silnoproud - svítidlo slav. osvět. na objektu - povrch. znak 606571 - silnoproud - svítidlo slav. osvět. na objektu - povrch. znak
606580 - silnoproud - svítidlo slav. osvět. na soklu - povrch. znak 606580 - silnoproud - svítidlo slav. osvět. na soklu - povrch. znak
606641 - silnoproud - kabelová spojka - podz. vedení 606641 - silnoproud - kabelová spojka - podz. vedení
606650 - silnoproud - trafostanice > 2 m - povrch. znak 606650 - silnoproud - trafostanice > 2 m - povrch. znak
606651 - silnoproud - transformátor u nezobraz. - povrch. znak 606651 - silnoproud - transformátor u nezobraz. - povrch. znak
606652 - silnoproud - transformátor na sloupu - povrch. znak 606652 - silnoproud - transformátor na sloupu - povrch. znak
606661 - silnoproud - rozděl. skříň - povrch. znak 606661 - silnoproud - rozděl. skříň - povrch. znak
606681 - silnoproud - dělící bod veřejného osvětlení 606681 - silnoproud - dělící bod veřejného osvětlení
606691 - silnoproud - zapínací bod veř. osvět. - povrch. znak 606691 - silnoproud - zapínací bod veř. osvět. - povrch. znak
606780 - venkovní hodiny - povrch. znak 606780 - venkovní hodiny - povrch. znak
706010 - slaboproud - stožár, sloup - povrch. znak 706010 - slaboproud - stožár, sloup - povrch. znak
706031 - slaboproud - nástěnná konzola - nadz. vedení 706031 - slaboproud - nástěnná konzola - nadz. vedení
706081 - slaboproud - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 706081 - slaboproud - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
706082 - slaboproud - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení 706082 - slaboproud - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení
706091 - slaboproud - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - podz. vedení 706091 - slaboproud - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - podz. vedení
706092 - slaboproud - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak 706092 - slaboproud - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak
706641 - slaboproud - Kabelová spojka - podz. vedení 706641 - slaboproud - Kabelová spojka - podz. vedení
706661 - slaboproud - rozděl. skříň - povrch. znak 706661 - slaboproud - rozděl. skříň - povrch. znak
706760 - krizový hlásič - povrch. znak 706760 - krizový hlásič - povrch. znak
706790 - slaboproud - reproduktor na stožáru - povrch. znak 706790 - slaboproud - reproduktor na stožáru - povrch. znak
706791 - slaboproud - reproduktor na objektu - povrch. znak 706791 - slaboproud - reproduktor na objektu - povrch. znak
736750 - slaboproud - telefonní budka volně stojící - povrch. znak 736750 - slaboproud - telefonní budka volně stojící - povrch. znak
736751 - slaboproud - telefonní automat na objektu - povrch. znak 736751 - slaboproud - telefonní automat na objektu - povrch. znak
806081 - produktovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 806081 - produktovod - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
806082 - produktovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení 806082 - produktovod - vstup. šachta do podz. vedení - podz. vedení
806091 - produktovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak 806091 - produktovod - vstup. šachta do podz. objektu - neověř. - povrch. znak
807080 - produktovod - trvale vystrojený vrt - jímání bioplynu - povrch. znak 807080 - produktovod - trvale vystrojený vrt - jímání bioplynu - povrch. znak
906081 - potrubní pošta - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak 906081 - potrubní pošta - vstup. šachta do podz. vedení - povrch. znak
906140 - potrubní pošta - šoupě - povrch. znak 906140 - potrubní pošta - šoupě - povrch. znak
liniové značky (TMIS) (6)
121800 - kanalizace - povrch. znaky - skut. velikost 121800 - kanalizace - povrch. znaky - skut. velikost
206825 - kolektor - povrch. znaky - skut. stav 206825 - kolektor - povrch. znaky - skut. stav
252180 - neurčené sítě - povrch. znaky - skut. stav 252180 - neurčené sítě - povrch. znaky - skut. stav
321800 - plynovod - povrch. znaky - PRIS skut. velikost 321800 - plynovod - povrch. znaky - PRIS skut. velikost
421800 - vodovod - povrch. znaky - skut. velikost 421800 - vodovod - povrch. znaky - skut. velikost
521800 - teplovod - povrch. znaky - skut. velikost 521800 - teplovod - povrch. znaky - skut. velikost
621800 - silnoproud - povrch. znaky a RIS skut. velikost 621800 - silnoproud - povrch. znaky a RIS skut. velikost
721800 - slaboproud - povrch. znaky a tel. budka skut. velikost 721800 - slaboproud - povrch. znaky a tel. budka skut. velikost
821800 - produktovod - povrch. znaky - skut. velikost 821800 - produktovod - povrch. znaky - skut. velikost
průběh linií (TMIS) (7)
<all other values> <all other values>
106230 - kanalizace - vyřaz. podz. 106230 - kanalizace - vyřaz. podz.
106231 - kanalizace - bez rozl. - podz. - neověř. 106231 - kanalizace - bez rozl. - podz. - neověř.
106232 - kanalizace - bez rozl. - podz. - ověř. 106232 - kanalizace - bez rozl. - podz. - ověř.
106233 - kanalizace - bez rozl. - vyřaz. - neověř. 106233 - kanalizace - bez rozl. - vyřaz. - neověř.
106234 - kanalizace - bez rozl. - vyřaz. - ověř. 106234 - kanalizace - bez rozl. - vyřaz. - ověř.
106235 - kanalizace - podtlaková - podz. 106235 - kanalizace - podtlaková - podz.
106238 - kanalizace - podz. objekty 106238 - kanalizace - podz. objekty
106241 - kanalizace - jednotná - podz. - neověř. 106241 - kanalizace - jednotná - podz. - neověř.
106242 - kanalizace - jednotná - podz. - ověř. 106242 - kanalizace - jednotná - podz. - ověř.
106243 - kanalizace - jednotná - vyřaz. - neověř. 106243 - kanalizace - jednotná - vyřaz. - neověř.
106244 - kanalizace - jednotná - vyřaz. - ověř. 106244 - kanalizace - jednotná - vyřaz. - ověř.
106251 - kanalizace - odlehčovací stoka - podz. - neověř. 106251 - kanalizace - odlehčovací stoka - podz. - neověř.
106252 - kanalizace - odlehčovací stoka - podz. - ověř. 106252 - kanalizace - odlehčovací stoka - podz. - ověř.
106253 - kanalizace - odlehčovací stoka - vyřaz. - neověř. 106253 - kanalizace - odlehčovací stoka - vyřaz. - neověř.
106254 - kanalizace - odlehčovací stoka - vyřaz. - ověř. 106254 - kanalizace - odlehčovací stoka - vyřaz. - ověř.
106261 - kanalizace - dešťová - podz. - neověř. 106261 - kanalizace - dešťová - podz. - neověř.
106262 - kanalizace - dešťová - podz. - ověř. 106262 - kanalizace - dešťová - podz. - ověř.
106263 - kanalizace - dešťová - vyřaz. - neověř. 106263 - kanalizace - dešťová - vyřaz. - neověř.
106264 - kanalizace - dešťová - vyřaz. - ověř. 106264 - kanalizace - dešťová - vyřaz. - ověř.
106271 - kanalizace - splašková - podz. - neověř. 106271 - kanalizace - splašková - podz. - neověř.
106272 - kanalizace - splašková - podz. - ověř. 106272 - kanalizace - splašková - podz. - ověř.
106273 - kanalizace - splašková - vyřaz. - neověř. 106273 - kanalizace - splašková - vyřaz. - neověř.
106274 - kanalizace - splašková - vyřaz. - ověř. 106274 - kanalizace - splašková - vyřaz. - ověř.
106291 - kanalizace - výtl. kalové potr. - podz. - neověř. 106291 - kanalizace - výtl. kalové potr. - podz. - neověř.
106292 - kanalizace - výtl. kalové potr. - podz. - ověř. 106292 - kanalizace - výtl. kalové potr. - podz. - ověř.
106293 - kanalizace - výtl. kalové potr. - vyřaz. - neověř. 106293 - kanalizace - výtl. kalové potr. - vyřaz. - neověř.
106294 - kanalizace - výtl. kalové potr. - vyřaz. - ověř. 106294 - kanalizace - výtl. kalové potr. - vyřaz. - ověř.
206820 - kolektor - vyřaz. - podz. 206820 - kolektor - vyřaz. - podz.
206821 - kolektor - podz. - neověř. 206821 - kolektor - podz. - neověř.
206822 - kolektor - těleso kolektoru - podz. 206822 - kolektor - těleso kolektoru - podz.
206823 - kolektor - vyřaz. - neověř. 206823 - kolektor - vyřaz. - neověř.
206824 - kolektor - vyřaz. - ověř. 206824 - kolektor - vyřaz. - ověř.
282185 - neobsazené chráničky v REO - podz. 282185 - neobsazené chráničky v REO - podz.
282186 - neobsazené chráničky v REO - podz. - (makro Kokeš) 282186 - neobsazené chráničky v REO - podz. - (makro Kokeš)
282187 - neobsazené chráničky v REO - osa chráničky - podz. 282187 - neobsazené chráničky v REO - osa chráničky - podz.
306320 - plynovod - bez rozl. - nadz. 306320 - plynovod - bez rozl. - nadz.
306321 - plynovod - bez rozl. - podz. - neověř. 306321 - plynovod - bez rozl. - podz. - neověř.
306322 - plynovod - bez rozl. - podz. - ověř. 306322 - plynovod - bez rozl. - podz. - ověř.
306324 - plynovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - neověř. 306324 - plynovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - neověř.
306325 - plynovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - ověř. 306325 - plynovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - ověř.
306326 - plynovod - vyřaz. podz. 306326 - plynovod - vyřaz. podz.
306327 - plynovod - podz. objekty, chráničky 306327 - plynovod - podz. objekty, chráničky
306328 - plynovod - osa chráničky - podz. 306328 - plynovod - osa chráničky - podz.
306330 - plynovod - NTL - nadz. 306330 - plynovod - NTL - nadz.
306331 - plynovod - NTL - podz. - neověř. 306331 - plynovod - NTL - podz. - neověř.
306332 - plynovod - NTL - podz. - ověř. 306332 - plynovod - NTL - podz. - ověř.
306333 - plynovod - NTL - vyřaz. nadz. 306333 - plynovod - NTL - vyřaz. nadz.
306334 - plynovod - NTL - vyřaz. podz. - neověř. 306334 - plynovod - NTL - vyřaz. podz. - neověř.
306335 - plynovod - NTL - vyřaz. podz. - ověř. 306335 - plynovod - NTL - vyřaz. podz. - ověř.
306340 - plynovod - STL - nadz. 306340 - plynovod - STL - nadz.
306341 - plynovod - STL - podz. - neověř. 306341 - plynovod - STL - podz. - neověř.
306342 - plynovod - STL - podz. - ověř. 306342 - plynovod - STL - podz. - ověř.
306343 - plynovod - STL - vyřaz. nadz. 306343 - plynovod - STL - vyřaz. nadz.
306344 - plynovod - STL - vyřaz. podz. - neověř. 306344 - plynovod - STL - vyřaz. podz. - neověř.
306345 - plynovod - STL - vyřaz. podz. - ověř. 306345 - plynovod - STL - vyřaz. podz. - ověř.
306350 - plynovod - VTL - nadz. 306350 - plynovod - VTL - nadz.
306351 - plynovod - VTL - podz. - neověř. 306351 - plynovod - VTL - podz. - neověř.
306352 - plynovod - VTL - podz. - ověř. 306352 - plynovod - VTL - podz. - ověř.
306353 - plynovod - VTL - vyřaz. - nadz. 306353 - plynovod - VTL - vyřaz. - nadz.
306354 - plynovod - VTL - vyřaz. podz. - neověř. 306354 - plynovod - VTL - vyřaz. podz. - neověř.
306355 - plynovod - VTL - vyřaz. podz. - ověř. 306355 - plynovod - VTL - vyřaz. podz. - ověř.
306360 - plynovod - E_PK_PKKAB - kabel PKO 306360 - plynovod - E_PK_PKKAB - kabel PKO
406151 - vodovod - bez rozl. - podz. - neověř. 406151 - vodovod - bez rozl. - podz. - neověř.
406152 - vodovod - bez rozl. - podz. - ověř. 406152 - vodovod - bez rozl. - podz. - ověř.
406153 - vodovod - vyřaz. podz. 406153 - vodovod - vyřaz. podz.
406154 - vodovod - podz. objekty, chráničky, čerp. stan. a vodojemy 406154 - vodovod - podz. objekty, chráničky, čerp. stan. a vodojemy
406155 - vodovod - osa chráničky - podz. 406155 - vodovod - osa chráničky - podz.
406161 - vodovod - pitná - podz. - neověř. 406161 - vodovod - pitná - podz. - neověř.
406162 - vodovod - pitná - podz. - ověř. 406162 - vodovod - pitná - podz. - ověř.
406163 - vodovod - pitná - vyřaz. - neověř. 406163 - vodovod - pitná - vyřaz. - neověř.
406164 - vodovod - pitná - vyřaz. - ověř. 406164 - vodovod - pitná - vyřaz. - ověř.
406171 - vodovod - užitková - podz. - neověř. 406171 - vodovod - užitková - podz. - neověř.
406172 - vodovod - užitková a rozvody geoterm. čerpadel - podz. - ověř. 406172 - vodovod - užitková a rozvody geoterm. čerpadel - podz. - ověř.
406173 - vodovod - užitková - vyřaz. - neověř. 406173 - vodovod - užitková - vyřaz. - neověř.
406174 - vodovod - užitková - vyřaz. - ověř. 406174 - vodovod - užitková - vyřaz. - ověř.
416151 - vodovod - letní - podz. - neověř. 416151 - vodovod - letní - podz. - neověř.
416152 - vodovod - letní - podz. - ověř. 416152 - vodovod - letní - podz. - ověř.
416153 - vodovod - letní - vyřaz. - neověř. 416153 - vodovod - letní - vyřaz. - neověř.
416154 - vodovod - letní 2 (pitná) - podz. - neověř. 416154 - vodovod - letní 2 (pitná) - podz. - neověř.
416155 - vodovod - letní 3 (užitková) - podz. - neověř. 416155 - vodovod - letní 3 (užitková) - podz. - neověř.
416156 - vodovod - letní - vyřaz. - ověř. 416156 - vodovod - letní - vyřaz. - ověř.
416157 - vodovod - letní 2 (pitná) - podz. - ověř. 416157 - vodovod - letní 2 (pitná) - podz. - ověř.
416158 - vodovod - letní 3 (užitková) - podz. - ověř. 416158 - vodovod - letní 3 (užitková) - podz. - ověř.
506510 - teplovod - bez rozl. - nadz. 506510 - teplovod - bez rozl. - nadz.
506511 - teplovod - bez rozl. - podz. - neověř. 506511 - teplovod - bez rozl. - podz. - neověř.
506512 - teplovod - bez rozl. - podz. - ověř. 506512 - teplovod - bez rozl. - podz. - ověř.
506513 - teplovod - bez rozl. - vyřaz. nadz. 506513 - teplovod - bez rozl. - vyřaz. nadz.
506514 - teplovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - neověř. 506514 - teplovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - neověř.
506515 - teplovod - bez rozl. - průběh kanálem - podz. - neověř. 506515 - teplovod - bez rozl. - průběh kanálem - podz. - neověř.
506516 - teplovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - ověř. 506516 - teplovod - bez rozl. - vyřaz. podz. - ověř.
506517 - teplovod - bez rozl. v kanálu - podz. 506517 - teplovod - bez rozl. v kanálu - podz.
506518 - teplovod - teplovod - vyřaz. podz. 506518 - teplovod - teplovod - vyřaz. podz.
506519 - teplovod - kanál š>0.8m - vyřaz. podz. 506519 - teplovod - kanál š>0.8m - vyřaz. podz.
506521 - teplovod - primár. teplovod - podz. - neověř. 506521 - teplovod - primár. teplovod - podz. - neověř.
506523 - teplovod - primár. teplovod - nadz. 506523 - teplovod - primár. teplovod - nadz.
506524 - teplovod - primár. teplovod - podz. 506524 - teplovod - primár. teplovod - podz.
506525 - teplovod - primár. kanál teplovod - podz. - neověř. 506525 - teplovod - primár. kanál teplovod - podz. - neověř.
506526 - teplovod - primár. kanál teplovod - podz. 506526 - teplovod - primár. kanál teplovod - podz.
506531 - teplovod - primár. horkovod - podz. - neověř. 506531 - teplovod - primár. horkovod - podz. - neověř.
506533 - teplovod - primár. kanál horkovod - podz. - neověř. 506533 - teplovod - primár. kanál horkovod - podz. - neověř.
506534 - teplovod - primár. horkovod - nadz. 506534 - teplovod - primár. horkovod - nadz.
506535 - teplovod - primár. horkovod - podz. 506535 - teplovod - primár. horkovod - podz.
506536 - teplovod - primár. kanál horkovod - podz. 506536 - teplovod - primár. kanál horkovod - podz.
506541 - teplovod - primár. parovod - podz. - neověř. 506541 - teplovod - primár. parovod - podz. - neověř.
506543 - teplovod - primár. parovod - nadz. 506543 - teplovod - primár. parovod - nadz.
506544 - teplovod - primár. parovod - podz. 506544 - teplovod - primár. parovod - podz.
506545 - teplovod - primár. kanál parovod - podz. - neověř. 506545 - teplovod - primár. kanál parovod - podz. - neověř.
506546 - teplovod - primár. kanál parovod - podz. 506546 - teplovod - primár. kanál parovod - podz.
506550 - teplovod - sekundár. - nadz. 506550 - teplovod - sekundár. - nadz.
506551 - teplovod - sekundár. rozv. tepla - podz. - neověř 506551 - teplovod - sekundár. rozv. tepla - podz. - neověř
506552 - teplovod - sekundár. rozv tepla - podz. 506552 - teplovod - sekundár. rozv tepla - podz.
506553 - teplovod - sekundár. kanál rozv. tepla - podz. 506553 - teplovod - sekundár. kanál rozv. tepla - podz.
506554 - teplovod - sekundár. kanál rozv .tepla - podz. - neověř. 506554 - teplovod - sekundár. kanál rozv .tepla - podz. - neověř.
521850 - teplovod - podz. objekty, kanály, chráničky 521850 - teplovod - podz. objekty, kanály, chráničky
521851 - teplovod - osa chráničky - podz. 521851 - teplovod - osa chráničky - podz.
606590 - silnoproud - bez rozl. - nadz. 606590 - silnoproud - bez rozl. - nadz.
606591 - silnoproud - bez rozl. - podz. - neověř. 606591 - silnoproud - bez rozl. - podz. - neověř.
606592 - silnoproud - bez rozl. - podz. - ověř. 606592 - silnoproud - bez rozl. - podz. - ověř.
606593 - silnoproud - vedení - vyřaz. podz. 606593 - silnoproud - vedení - vyřaz. podz.
606594 - silnoproud - lano VO - nadz. 606594 - silnoproud - lano VO - nadz.
606600 - silnoproud - NN - nadz. 606600 - silnoproud - NN - nadz.
606601 - silnoproud - NN - podz. - neověř. 606601 - silnoproud - NN - podz. - neověř.
606602 - silnoproud - NN - podz. - ověř. 606602 - silnoproud - NN - podz. - ověř.
606603 - silnoproud - NN - vyřaz. nadz. 606603 - silnoproud - NN - vyřaz. nadz.
606604 - silnoproud - NN - kanál - podz. - neověř. 606604 - silnoproud - NN - kanál - podz. - neověř.
606605 - silnoproud - NN - vyřaz. podz. - neověř. 606605 - silnoproud - NN - vyřaz. podz. - neověř.
606606 - silnoproud - NN - kanál - podz. - ověř. 606606 - silnoproud - NN - kanál - podz. - ověř.
606607 - silnoproud - NN - vyřaz. podz. - ověř. 606607 - silnoproud - NN - vyřaz. podz. - ověř.
606610 - silnoproud - VN - nadz. 606610 - silnoproud - VN - nadz.
606611 - silnoproud - VN - podz. - neověř. 606611 - silnoproud - VN - podz. - neověř.
606612 - silnoproud - VN - podz. - ověř. 606612 - silnoproud - VN - podz. - ověř.
606613 - silnoproud - VN - vyřaz. nadz. 606613 - silnoproud - VN - vyřaz. nadz.
606614 - silnoproud - VN - kanál - podz. - neověř. 606614 - silnoproud - VN - kanál - podz. - neověř.
606615 - silnoproud - VN - vyřaz. podz. - neověř. 606615 - silnoproud - VN - vyřaz. podz. - neověř.
606616 - silnoproud - VN - kanál - podz. - ověř. 606616 - silnoproud - VN - kanál - podz. - ověř.
606617 - silnoproud - VN - vyřaz. podz. - ověř. 606617 - silnoproud - VN - vyřaz. podz. - ověř.
606620 - silnoproud - VVN - nadz. 606620 - silnoproud - VVN - nadz.
606621 - silnoproud - VVN - podz. - neověř. 606621 - silnoproud - VVN - podz. - neověř.
606622 - silnoproud - VVN - podz. - ověř. 606622 - silnoproud - VVN - podz. - ověř.
606623 - silnoproud - VVN - vyřaz. nadz. 606623 - silnoproud - VVN - vyřaz. nadz.
606624 - silnoproud - VVN - kanál - podz. - neověř. 606624 - silnoproud - VVN - kanál - podz. - neověř.
606625 - silnoproud - VVN - vyřaz. podz. - neověř. 606625 - silnoproud - VVN - vyřaz. podz. - neověř.
606626 - silnoproud - VVN - kanál - podz. - ověř. 606626 - silnoproud - VVN - kanál - podz. - ověř.
606627 - silnoproud - VVN - vyřaz. podz. - ověř. 606627 - silnoproud - VVN - vyřaz. podz. - ověř.
606631 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - podz. - neověř. 606631 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - podz. - neověř.
606632 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - podz. - ověř. 606632 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - podz. - ověř.
606633 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - vyřaz. - neověř. 606633 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - vyřaz. - neověř.
606634 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - vyřaz. - ověř. 606634 - silnoproud - ochranné zemnící vedení - vyřaz. - ověř.
616600 - silnoproud - veřejné osvětlení - nadz. 616600 - silnoproud - veřejné osvětlení - nadz.
616601 - silnoproud - veřejné osvětlení - podz. - neověř. 616601 - silnoproud - veřejné osvětlení - podz. - neověř.
616602 - silnoproud - veřejné osvětlení - podz. - ověř. 616602 - silnoproud - veřejné osvětlení - podz. - ověř.
616603 - silnoproud - veřejné osvětlení - vyřaz. nadz. 616603 - silnoproud - veřejné osvětlení - vyřaz. nadz.
616605 - silnoproud - veřejné osvětlení - vyřaz. podz. - neověř. 616605 - silnoproud - veřejné osvětlení - vyřaz. podz. - neověř.
621850 - silnoproud - podz. objekty, chráničky 621850 - silnoproud - podz. objekty, chráničky
621851 - silnoproud - osa chráničky - podz. 621851 - silnoproud - osa chráničky - podz.
706700 - slaboproud - bez rozl. - nadz. 706700 - slaboproud - bez rozl. - nadz.
706701 - slaboproud - bez rozl. - podz. - neověř. 706701 - slaboproud - bez rozl. - podz. - neověř.
706702 - slaboproud - bez rozl. - podz. - ověř. 706702 - slaboproud - bez rozl. - podz. - ověř.
706703 - slaboproud - bez rozl. kabelovod - podz. - neověř. 706703 - slaboproud - bez rozl. kabelovod - podz. - neověř.
706704 - slaboproud - bez rozl. kabelovod - podz. - ověř. 706704 - slaboproud - bez rozl. kabelovod - podz. - ověř.
706705 - slaboproud - vedení - vyřaz. podz. 706705 - slaboproud - vedení - vyřaz. podz.
706731 - slaboproud - anténní rozvod - podz. - neověř. 706731 - slaboproud - anténní rozvod - podz. - neověř.
706732 - slaboproud - anténní rozvod - podz. - ověř. 706732 - slaboproud - anténní rozvod - podz. - ověř.
706733 - slaboproud - anténní rozvod - vyřaz. - neověř. 706733 - slaboproud - anténní rozvod - vyřaz. - neověř.
706734 - slaboproud - anténní rozvod - ověř. 706734 - slaboproud - anténní rozvod - ověř.
706812 - slaboproud - kabelovod<0.8m - vyřaz. podz. 706812 - slaboproud - kabelovod<0.8m - vyřaz. podz.
716701 - slaboproud - dálkové - podz. - neověř. 716701 - slaboproud - dálkové - podz. - neověř.
716702 - slaboproud - dálkové - podz. - ověř. 716702 - slaboproud - dálkové - podz. - ověř.
716703 - slaboproud - dálkové - kabelovod - podz. - neověř. 716703 - slaboproud - dálkové - kabelovod - podz. - neověř.
716704 - slaboproud - dálkové - kabelovod - podz. - ověř. 716704 - slaboproud - dálkové - kabelovod - podz. - ověř.
721850 - slaboproud - podz. objekty, chráničky 721850 - slaboproud - podz. objekty, chráničky
721852 - slaboproud - osa chráničky - podz. 721852 - slaboproud - osa chráničky - podz.
721851 - slaboproud - kabelovod >0.8m - vyřaz. podz. 721851 - slaboproud - kabelovod >0.8m - vyřaz. podz.
726700 - slaboproud - místní telef. síť - nadz. 726700 - slaboproud - místní telef. síť - nadz.
726703 - slaboproud - místní telef. síť - vyřaz. nadz. 726703 - slaboproud - místní telef. síť - vyřaz. nadz.
726704 - slaboproud - místní telef. síť - podz. - neověř. 726704 - slaboproud - místní telef. síť - podz. - neověř.
726705 - slaboproud - místní telef. síť - vyřaz. - neověř. 726705 - slaboproud - místní telef. síť - vyřaz. - neověř.
726706 - slaboproud - místní telef. síť - podz. - ověř. 726706 - slaboproud - místní telef. síť - podz. - ověř.
726707 - slaboproud - místní telef. síť - vyřaz. - ověř. 726707 - slaboproud - místní telef. síť - vyřaz. - ověř.
736701 - slaboproud - telefon - podz. - neověř. 736701 - slaboproud - telefon - podz. - neověř.
736702 - slaboproud - telefon - podz. - ověř. 736702 - slaboproud - telefon - podz. - ověř.
736703 - slaboproud - telefon - kabelovod - podz. - neověř. 736703 - slaboproud - telefon - kabelovod - podz. - neověř.
736704 - slaboproud - telefon - kabelovod - podz. - ověř. 736704 - slaboproud - telefon - kabelovod - podz. - ověř.
806800 - produktovod - nadz. 806800 - produktovod - nadz.
806801 - produktovod - podz. - neověř. 806801 - produktovod - podz. - neověř.
806802 - produktovod - podz. - ověř. 806802 - produktovod - podz. - ověř.
806803 - produktovod - produktovod - vyřaz. podz. 806803 - produktovod - produktovod - vyřaz. podz.
806804 - produktovod - vyřaz. podz. - neověř. 806804 - produktovod - vyřaz. podz. - neověř.
806805 - produktovod - průběh - podz. 806805 - produktovod - průběh - podz.
821850 - produktovod - podzemní objekty, chráničky 821850 - produktovod - podzemní objekty, chráničky
821851 - produktovod - osa chráničky - podz. 821851 - produktovod - osa chráničky - podz.
906741 - potrubní pošta - podz. - neověř. 906741 - potrubní pošta - podz. - neověř.
906742 - potrubní pošta - podz. - ověř. 906742 - potrubní pošta - podz. - ověř.
906743 - potrubní pošta - vyřaz. nadz. 906743 - potrubní pošta - vyřaz. nadz.
906744 - potrubní pošta - vyřaz. - neověř. 906744 - potrubní pošta - vyřaz. - neověř.
906745 - potrubní pošta - vyřaz. - ověř. 906745 - potrubní pošta - vyřaz. - ověř.
906746 - potrubní pošta - pošta - vyřaz. podz. 906746 - potrubní pošta - pošta - vyřaz. podz.
bodové značky (TMUMPS) (9)
1950 - výškopis z DSPS - body výškopisu 1950 - výškopis z DSPS - body výškopisu
1980 - KM - bod ČSNS 1980 - KM - bod ČSNS
1981 - KM - stabilizovaný bod technické nivelace 1981 - KM - stabilizovaný bod technické nivelace
1985 - KM - mezník na vlastnické hranici 1985 - KM - mezník na vlastnické hranici
1990 - výškopis DMT - samostatné výšk. body mimo zákl. model terénu 1990 - výškopis DMT - samostatné výšk. body mimo zákl. model terénu
1995 - výškopis DMT - samostatné výšk. určené body zákl.modelu terénu 1995 - výškopis DMT - samostatné výšk. určené body zákl.modelu terénu
3019 - KM - orná půda 3019 - KM - orná půda
3020 - KM - chmelnice 3020 - KM - chmelnice
3030 - KM - vinice 3030 - KM - vinice
3040 - KM - zahrada 3040 - KM - zahrada
3050 - KM - ovocný sad 3050 - KM - ovocný sad
3060 - KM - trvalý travní porost 3060 - KM - trvalý travní porost
3080 - KM - lesní poz. bez rozl. dr. porostu 3080 - KM - lesní poz. bez rozl. dr. porostu
3140 - KM - park, okrasná zahrada 3140 - KM - park, okrasná zahrada
3150 - KM - hřbitov 3150 - KM - hřbitov
3160 - KM - neplodná půda 3160 - KM - neplodná půda
3180 - KM - nemovitá kulturní památka 3180 - KM - nemovitá kulturní památka
4020 - KM - budova zděná 4020 - KM - budova zděná
4030 - KM - budova dřevěná 4030 - KM - budova dřevěná
4090 - KM - kostel, kaple u zobraz. 4090 - KM - kostel, kaple u zobraz.
4091 - KM - kostel, kaple u nezobraz. 4091 - KM - kostel, kaple u nezobraz.
4100 - KM - synagoga 4100 - KM - synagoga
7010 - KM - těžba 7010 - KM - těžba
7030 - KM - rašeliniště 7030 - KM - rašeliniště
8021 - KM - vodní tok 8021 - KM - vodní tok
8030 - KM - vodní nádrž 8030 - KM - vodní nádrž
8040 - KM - močál 8040 - KM - močál
20060 - TM - ostatní stavby (pilíře,hradby) 20060 - TM - ostatní stavby (pilíře,hradby)
23019 - TM - orná půda 23019 - TM - orná půda
23020 - TM - chmelnice 23020 - TM - chmelnice
23030 - TM - vinice 23030 - TM - vinice
23150 - TM - hřbitov 23150 - TM - hřbitov
23180 - TM - nemovitá kulturní památka 23180 - TM - nemovitá kulturní památka
24020 - TM - budova zděná 24020 - TM - budova zděná
24030 - TM - budova dřevěná 24030 - TM - budova dřevěná
24040 - TM - budova podchodná 24040 - TM - budova podchodná
24051 - TM - doplňky budov - výtah v chodníku 24051 - TM - doplňky budov - výtah v chodníku
24069 - TM - vnitroblok (nádvoří, dvůr) 24069 - TM - vnitroblok (nádvoří, dvůr)
24090 - TM - kostel, kaple u zobraz. 24090 - TM - kostel, kaple u zobraz.
24091 - TM - kostel, kaple u nezobraz. 24091 - TM - kostel, kaple u nezobraz.
24100 - TM - synagoga 24100 - TM - synagoga
24120 - TM - předmět malého rozsahu u zobraz. 24120 - TM - předmět malého rozsahu u zobraz.
24121 - TM - předmět malého rozsahu u nezobraz. 24121 - TM - předmět malého rozsahu u nezobraz.
24130 - TM - zvonice u zobraz. 24130 - TM - zvonice u zobraz.
24131 - TM - zvonice u nezobraz. 24131 - TM - zvonice u nezobraz.
24140 - TM - pomník, socha, mohyla u zobraz. 24140 - TM - pomník, socha, mohyla u zobraz.
24141 - TM - pomník, socha, mohyla u nezobraz. (zaměřený jedním bodem) 24141 - TM - pomník, socha, mohyla u nezobraz. (zaměřený jedním bodem)
24150 - TM - doplňky budov - mostní váha u zobraz. 24150 - TM - doplňky budov - mostní váha u zobraz.
24170 - TM - komín zobraz. 24170 - TM - komín zobraz.
24171 - TM - komín nezobraz. (zaměřený jedním bodem) 24171 - TM - komín nezobraz. (zaměřený jedním bodem)
24190 - TM - výkladní skříň 24190 - TM - výkladní skříň
25081 - TM - ČD - výměník výhybky 25081 - TM - ČD - výměník výhybky
25082 - TM - MHD - výměník výhybky 25082 - TM - MHD - výměník výhybky
25091 - TM - ČD - společný výměnový styk výhybek 25091 - TM - ČD - společný výměnový styk výhybek
25092 - TM - MHD - společný výměnový styk výhybek 25092 - TM - MHD - společný výměnový styk výhybek
25171 - TM - ČD - mechanické závory 25171 - TM - ČD - mechanické závory
25181 - TM - ČD - výstražné světlo 25181 - TM - ČD - výstražné světlo
25261 - TM - místní tabule 25261 - TM - místní tabule
26010 - TM - doplňky budov - sloup podpěrný 26010 - TM - doplňky budov - sloup podpěrný
26015 - TM - MHD - sloup trakčního vedení 26015 - TM - MHD - sloup trakčního vedení
26021 - TM - příhradový stožár 26021 - TM - příhradový stožár
27010 - TM - těžba 27010 - TM - těžba
27030 - TM - rašeliniště 27030 - TM - rašeliniště
27090 - TM - monitorovací vrt 27090 - TM - monitorovací vrt
28040 - TM - močál 28040 - TM - močál
28170 - TM - vodotrysk, fontána u zobraz. 28170 - TM - vodotrysk, fontána u zobraz.
28171 - TM - vodotrysk, fontána u nezobraz. 28171 - TM - vodotrysk, fontána u nezobraz.
55081 - TM - Metro - výměník výhybky 55081 - TM - Metro - výměník výhybky
55085 - TM - vlečka - výměník výhybky 55085 - TM - vlečka - výměník výhybky
55087 - TM - lanovka - výměník výhybky 55087 - TM - lanovka - výměník výhybky
55091 - TM - Metro - společný výměnový styk výhybek 55091 - TM - Metro - společný výměnový styk výhybek
55095 - TM - vlečka - společný výměnový styk výhybek 55095 - TM - vlečka - společný výměnový styk výhybek
55097 - TM - lanovka - společný výměnový styk výhybek 55097 - TM - lanovka - společný výměnový styk výhybek
55175 - TM - vlečka - mechanické závory 55175 - TM - vlečka - mechanické závory
55181 - TM - Metro - výstražné světlo 55181 - TM - Metro - výstražné světlo
55185 - TM - vlečka - výstražné světlo 55185 - TM - vlečka - výstražné světlo
55187 - TM - lanovka - výstražné světlo 55187 - TM - lanovka - výstražné světlo
71050 - TM - komunikace - mezník 71050 - TM - komunikace - mezník
74110 - TM - komunikace - sloupek (patník) proti parkování 74110 - TM - komunikace - sloupek (patník) proti parkování
74160 - TM - výdejní stojan pohonných hmot u zobraz. 74160 - TM - výdejní stojan pohonných hmot u zobraz.
74161 - TM - výdejní stojan pohonných hmot u nezobraz. 74161 - TM - výdejní stojan pohonných hmot u nezobraz.
74201 - TM - mostky - most, lávka bez rozlišení; propustek - směr 1 74201 - TM - mostky - most, lávka bez rozlišení; propustek - směr 1
74202 - TM - mostky - most, lávka bez rozlišení; propustek - směr 2 74202 - TM - mostky - most, lávka bez rozlišení; propustek - směr 2
74203 - TM - mostky - most, lávka bez rozlišení; propustek - směr 3 74203 - TM - mostky - most, lávka bez rozlišení; propustek - směr 3
74204 - TM - mostky - most, lávka bez rozlišení; propustek - směr 4 74204 - TM - mostky - most, lávka bez rozlišení; propustek - směr 4
75200 - TM - komunikace - staničník 75200 - TM - komunikace - staničník
75240 - TM - zastávka veřejné dopravy (stojan) 75240 - TM - zastávka veřejné dopravy (stojan)
75241 - TM - zastávka veřejné dopravy na objektu (zobraz.) 75241 - TM - zastávka veřejné dopravy na objektu (zobraz.)
75245 - TM - MHD - výdejní automat jízdenek 75245 - TM - MHD - výdejní automat jízdenek
75280 - TM - komunikace - výstražný majáček 75280 - TM - komunikace - výstražný majáček
76010 - TM - komunikace - sloupy bez vedení 76010 - TM - komunikace - sloupy bez vedení
83040 - TM - zahrada 83040 - TM - zahrada
83050 - TM - ovocný sad 83050 - TM - ovocný sad
83060 - TM - trvalý travní porost 83060 - TM - trvalý travní porost
83080 - TM - les bez rozlišení 83080 - TM - les bez rozlišení
83090 - TM - les jehličnatý 83090 - TM - les jehličnatý
83100 - TM - les listnatý 83100 - TM - les listnatý
83110 - TM - les - křoviny 83110 - TM - les - křoviny
83130 - TM - strom mimo park 83130 - TM - strom mimo park
83140 - TM - veřejná zeleň 83140 - TM - veřejná zeleň
83160 - TM - neplodná půda 83160 - TM - neplodná půda
89190 - TM - skály 89190 - TM - skály
95200 - TM - voda - staničníky 95200 - TM - voda - staničníky
96001 - TM - protipovodňová opatření - hradítko hradidlové šachty 96001 - TM - protipovodňová opatření - hradítko hradidlové šachty
96002 - TM - protipovodňová opatření - piloty,mikropiloty,trysk.injektáže,roxory... 96002 - TM - protipovodňová opatření - piloty,mikropiloty,trysk.injektáže,roxory...
96003 - TM - protipovodňová opatření - patky mobilních stěn 96003 - TM - protipovodňová opatření - patky mobilních stěn
96010 - TM - voda - úvaziště lodí 96010 - TM - voda - úvaziště lodí
98011 - TM - zřídlo, pramen, přírodní léčivý zdroj 98011 - TM - zřídlo, pramen, přírodní léčivý zdroj
98021 - TM - vodní tok 98021 - TM - vodní tok
98030 - TM - vodní nádrž 98030 - TM - vodní nádrž
98110 - TM - studna 98110 - TM - studna
liniové značky (TMUMPS) (10)
<all other values> <all other values>
21802 - TM - malé předměty - zobraz. 21802 - TM - malé předměty - zobraz.
21900 - TM - linie z DOKM - plná 21900 - TM - linie z DOKM - plná
21910 - TM - linie z DOKM - shora neviditelná 21910 - TM - linie z DOKM - shora neviditelná
21930 - TM - linie z DOKM - převzatá 21930 - TM - linie z DOKM - převzatá
21940 - TM - linie z DOKM - sporná 21940 - TM - linie z DOKM - sporná
21950 - TM - linie z DOKM - podzemní 21950 - TM - linie z DOKM - podzemní
31800 - TM - budovy 31800 - TM - budovy
31806 - polohopis DMT 31806 - polohopis DMT
42100 - výškopis z DSPS - linie 42100 - výškopis z DSPS - linie
42105 - výškopis DMT - horní hrany svahů 42105 - výškopis DMT - horní hrany svahů
42106 - výškopis DMT - horní hrany svahů nejisté 42106 - výškopis DMT - horní hrany svahů nejisté
42107 - výškopis DMT - dolní hrany svahů 42107 - výškopis DMT - dolní hrany svahů
42108 - výškopis DMT - dolní hrany svahů nejisté 42108 - výškopis DMT - dolní hrany svahů nejisté
51100 - TM - ČD - osa kolejí 51100 - TM - ČD - osa kolejí
51102 - TM - ČD - situace na drážním pozemku 51102 - TM - ČD - situace na drážním pozemku
51805 - TM - vlečka - situace na drážním pozemku 51805 - TM - vlečka - situace na drážním pozemku
51807 - TM - lanovka - situace na pozemku lanovky 51807 - TM - lanovka - situace na pozemku lanovky
55010 - TM - MHD - osa kolejí 55010 - TM - MHD - osa kolejí
55015 - TM - Metro - osa kolejí 55015 - TM - Metro - osa kolejí
55018 - TM - vlečka - osa kolejí 55018 - TM - vlečka - osa kolejí
55223 - TM - lanovka - osa kolejí 55223 - TM - lanovka - osa kolejí
60407 - TM - doplňky budov - schody, šachty ... 60407 - TM - doplňky budov - schody, šachty ...
60408 - TM - nepolohopisný prvek (např. schody) 60408 - TM - nepolohopisný prvek (např. schody)
60409 - TM - doplňky budov - schody, šachty - shora neviditelný 60409 - TM - doplňky budov - schody, šachty - shora neviditelný
60410 - TM - doplňky budov - nepolohopisný prvek (např. schody) - shora neviditelný 60410 - TM - doplňky budov - nepolohopisný prvek (např. schody) - shora neviditelný
61209 - TM - ploty a zdi < 0.3 m 61209 - TM - ploty a zdi < 0.3 m
61210 - TM - doplňky budov - ploty a zdi > 0.3 m 61210 - TM - doplňky budov - ploty a zdi > 0.3 m
61422 - TM - doplňky budov - zeď opěrná svislá 61422 - TM - doplňky budov - zeď opěrná svislá
61423 - TM - vjezd 61423 - TM - vjezd
61530 - TM - zábradlí 61530 - TM - zábradlí
61810 - TM - doplňky budov - podchody, průjezdy 61810 - TM - doplňky budov - podchody, průjezdy
71210 - TM - komunikace - ploty a zdi > 0.3 m 71210 - TM - komunikace - ploty a zdi > 0.3 m
71420 - TM - komunikace - portály 71420 - TM - komunikace - portály
71422 - TM - komunikace - zeď opěrná svislá 71422 - TM - komunikace - zeď opěrná svislá
71425 - TM - mostky, propustky 71425 - TM - mostky, propustky
71430 - TM - mostky, propustky - shora neviditelné 71430 - TM - mostky, propustky - shora neviditelné
71522 - TM - komunikace - svodidlo jednostranné 71522 - TM - komunikace - svodidlo jednostranné
71540 - TM - komunikace - svodidlo zdvojené 71540 - TM - komunikace - svodidlo zdvojené
71800 - TM - komunikace - komunikace, přístřešky, metro 71800 - TM - komunikace - komunikace, přístřešky, metro
71810 - TM - komunikace - shora neviditelná hranice 71810 - TM - komunikace - shora neviditelná hranice
71850 - TM - podz. objekty 71850 - TM - podz. objekty
76420 - TM - tunely - portály 76420 - TM - tunely - portály
76430 - TM - tunely - průběhy 76430 - TM - tunely - průběhy
81210 - TM - zeleň - ploty a zdi > 0.3 m 81210 - TM - zeleň - ploty a zdi > 0.3 m
81214 - TM - zeleň - živý plot 81214 - TM - zeleň - živý plot
81422 - TM - zeleň - zeď opěrná svislá 81422 - TM - zeleň - zeď opěrná svislá
81800 - TM - zeleň - chodníky 81800 - TM - zeleň - chodníky
81810 - TM - zeleň - chodníky - shora neviditelné 81810 - TM - zeleň - chodníky - shora neviditelné
91210 - TM - voda - ploty a zdi > 0.3 m 91210 - TM - voda - ploty a zdi > 0.3 m
91800 - TM - voda - břehová čára, studny 91800 - TM - voda - břehová čára, studny
91850 - TM - voda - podzemní hranice 91850 - TM - voda - podzemní hranice
91852 - TM - voda - shora neviditelné 91852 - TM - voda - shora neviditelné
91853 - TM - voda - odvodňovací žlab 91853 - TM - voda - odvodňovací žlab
96800 - TM - protipovodňová opatření - skutečná velikost 96800 - TM - protipovodňová opatření - skutečná velikost
96840 - TM - protipovodňová opatření - osa mobilní stěny 96840 - TM - protipovodňová opatření - osa mobilní stěny
99810 - TM - letecké snímky 99810 - TM - letecké snímky
99811 - TM - pomocná konstrukční linie 99811 - TM - pomocná konstrukční linie
99812 - TM - pomocná linie pro plochování MTVU 99812 - TM - pomocná linie pro plochování MTVU
Plochy budov technické mapy (14)
Mapa technického využití území (15)
100 - hospodářská půda 100 - hospodářská půda
200 - les 200 - les
300 - louky, zahrady 300 - louky, zahrady
400 - zeleň 400 - zeleň
401 - zeleň - veřejná zeleň 401 - zeleň - veřejná zeleň
402 - zeleň - ostatní zeleň 402 - zeleň - ostatní zeleň
403 - zeleň - vyhrazená 403 - zeleň - vyhrazená
500 - vodní plochy 500 - vodní plochy
501 - vodní plochy - řeka,potok 501 - vodní plochy - řeka,potok
502 - vodní plochy - rybník, jezírko 502 - vodní plochy - rybník, jezírko
503 - vodní plochy - vodní dílo, hráz 503 - vodní plochy - vodní dílo, hráz
504 - vodní plochy - přístav 504 - vodní plochy - přístav
600 - zástavba 600 - zástavba
601 - zástavba - budovy 601 - zástavba - budovy
602 - zástavba - ostatní stavby 602 - zástavba - ostatní stavby
603 - zástavba - dvory 603 - zástavba - dvory
604 - zástavba - budovy z ortofota 604 - zástavba - budovy z ortofota
700 - komunikace 700 - komunikace
701 - komunikace - silnice 701 - komunikace - silnice
702 - komunikace - chodník nebo parková cesta 702 - komunikace - chodník nebo parková cesta
703 - komunikace - cyklostezka 703 - komunikace - cyklostezka
704 - komunikace - parkoviště 704 - komunikace - parkoviště
705 - samostatné tramvajové těleso 705 - samostatné tramvajové těleso
800 - letiště 800 - letiště
900 - rekreační plochy 900 - rekreační plochy
901 - rekreační plochy - sportoviště 901 - rekreační plochy - sportoviště
902 - rekreační plochy - ostatní 902 - rekreační plochy - ostatní
1000 - ostatní plochy 1000 - ostatní plochy
1001 - ostatní plochy - průmyslový areál 1001 - ostatní plochy - průmyslový areál
1002 - ostatní plochy - ostatní 1002 - ostatní plochy - ostatní
1003 - ostatní plochy - zpevněné 1003 - ostatní plochy - zpevněné
1100 - železnice 1100 - železnice